Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Festival znanosti - Zagreb

SNIMKE
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Doprinos stranaca boljem poznavanju hrvatskih prostora 17. stoljeća:
nizozemski kartograf Johannes Blaeu, Dubravka Mlinarić i Dubravko Aladić, Hrvatsko kartografsko društvo
SNIMKA - Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Migracije ljudi i ideja:
Martin Rota Kolunić i njegove karte kao slike Dalmacije, Dubravka Mlinarić i Marin Blaženović, Hrvatsko kartografsko društvo
SNIMKA - Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Pametna odjeća na mudrom manekenu i čarobni konac,
Snježana Firšt Rogale i Dubravko Rogale
SNIMKA - Prezentacija viši razredi osnovne škole, srednja škola
Primjena umjetne inteligencije u edukaciji srednjoškolaca – Kreativni zadatak izraditi vlastiti strip,
Iva Rezić, Kristijan Penzar
SNIMKA - Prezentacija predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Dječji vrtić ''Milana Sachsa'', Sachsova 5, 10000 Zagreb
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Mali istraživači velikog svijeta kroz STEAM aktivnosti 24.4.2024. radionica djeca predškolskog uzrasta i roditelji

NAPOMENA:
ZATVORENO DOGAĐANJE SAMO ZA KORISNIKE DJEČJEG VRTIĆA
Dječji vrtić Vjeverica, Šalata 13

Napomena:
Zatvoreno događanje samo za korisnike dječjeg vrtića
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kako postati mudrice iz kemije?, Vladimir Damjanović, Kristina Mlinac Jerković i Vinka Potočki 23.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Argentinska 5, Gajnice
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Izložba Lego setova na temu željeznice, grada, svemira i vode 22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. izložba 2., 3. i 4. razred srednje škole
Pronađi vrijeme za redovito čitanje knjiga uz pomoć digitalnih alata, Žarko Srzić 22.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole i opće građanstvo
Programiranje uz pomoć Lego setova, Vedran Markulin 27.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
3D crtanje i printanje, Vedran Markulin 27.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole
Državni hidrometeorološki zavod, opservatorij Zagreb – Maksimir, Maksimirska cesta 134
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Puštamo balone – meteorološka motrenja DHMZ-a na opservatoriju Zagreb-Maksimir, Vjeran Magjarević i Kornelija Špoler Čanić 23.4.2024., 24.4.2024., 26.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Knjižnica Gajnice, Meksička 6
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Geometrija vožnje bicikla, Josip Novak 23.4.2024. Predavanje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Evolucija i mozak, Pavel Marković 24.4.2024. Predavanje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Nikola Tesla na festivalima elektroničke glazbe – HCAC, Ivan Kožar 25.4.2024. Predavanje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Virtualno putovanje u svijet lijekova: inteligentniji pristup liječenju!, Marina Punčec 26.4.2024. Predavanje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Glazbena inteligencija u funkciji nacionalne baštine, Tatjana Mihalić, Dolores Mumelaš 22.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Inteligencija i trud, Daniela Bandić Pavlović 26.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole i odrasli
Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet, Šalata 12

Napomena:

* termini popunjeni - za najavu grupe i dogovor oko novog termina javiti se na e-mail iva.simunic@mef.hr

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Umjetna inteligencija u hematologiji, Inga Mandas Smoljanović 25.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole i odrasli
* Putovanje kroz mozak uz umjetnu inteligenciju, Iva Šimunić, Ante Plećaš, Lucija Vrbanc, Ema Vrdoljak i Ana Družeta 26.4.2024., 26.4.2024., 26.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
* NAPOMENA: termini popunjeni za najavu grupe i dogovor oko novog termina javiti se na e-mail
iva.simunic@mef.hr
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Ne bacajte koru citrusa! Izolirajte eterično ulje!, Maja Dent, Antonela Ninčević Grassino, Lana Klaić, Martina Čosić, Vedrana Jakuš-Mejarec 24.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Ne bacajte koru citrusa! Priredite funkcionalne jestive filmove!, Antonela Ninčević Grassino, Maja Dent, Lana Klaić, Martina Čosić, Vedrana Jakuš-Mejarec 24.4.2024. Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole
* Proizvodnja tjestenine, Bojana Voučko, Duška Ćurić, Dubravka Novotni, Nikolina Čukelj Mustač, Tomislava Grgić, Lidija Drobac, Kristina Radoš 24.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
* NAPOMENA: obavezna prijava na radionicu na mail
bsmerdel@pbf.hr
** 3D printane jagode – inteligentna rješenja za zdrave slastice novog doba, Anica Bebek Markovinović, Filip Valjak, Ana Udženija, Nino Frece 24.4.2024., 24.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
** NAPOMENA:
Predbilježba u 2 grupe prema danom rasporedu. Jedna grupa može sadržavati maksimalno 8 sudionika.
Predbilježbe se zaprimaju  do 22.4.2024.
do 12 h
na e-mail:
abebekmarkovinovic@pbf.hr
Mikrići čudotvorci - velika uloga malih organizama, Martina Banić, Blaženka Kos, Jasna Novak, Andreja Leboš Pavunc, Katarina Butorac, Nina Čuljak 24.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Crveno krvno zrnce ili eritrocit?, Lucija Bastiančić, Nikolina Škvorc, Snježana Kužir, Marko Poletto 26.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Dijagnoze u bojama, Lidija Medven Zagradišnik, Branka Artuković, Andrea Gudan Kurilj, Ivan-Conrado Šoštarić-Zuckermann, Dunja Vlahović, Iva Ciprić, Nikola Serdar, Vida Eraghi 26.4.2024. izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Kako nam razvoj umjetne inteligencije pomaže u svakodnevnom radu, Petar Kostešić, Valentina Plichta, Petra Dmitrović, Iva Kuzman, Marija Prugovečki, Marta Gmaz, Mirta Paić Radovniković, Nina Kukoč, Petra Ricijaš, Valentina Kos 26.4.2024. radionica, prezentacija, izložba predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Mini – „Reptilomanija+“, Jasna Kusanović, Katarina Borić, Ena Krajina, Udruga studenata veterinarske medicine „EQUUS“ 26.4.2024. izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Složi puzzle života, Lucija Bastiančić, Nikolina Škvorc, Snježana Kužir, Marko Poletto 26.4.2024. izložba 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Kukci kao skriveni svjedoci Biološkim tragom do počinitelja i žrtve Krešimir Severin, Magdalena Palić, Lucija Šerić Jelaska, Sara Držaić 26.4.2024. izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Svijet parazita Što se krije u izmetu životinja? Grizu me, gazda pomozi! Nika Konstantinović i Ana Šikić 26.4.2024. Izložba i predavanja predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Mačak Retro u pustolovini misterioznim svijetom virusa, Suzana Hađina, Josipa Habuš, Vladimir Stevanović, Selma Pintarić, Matko Perharić, Marija Cvetnić, Iva Benvin, Iva Zečević, Ivona Ćorić, Gorana Miletić, Mija Curiš, Ivona Mlakić, Leo Vuk, Marija Batinjan, Lea Turković, Martina Hodinj, Nikša Gunjević, Veronika Šipušić 26.4.2024., 26.4.2024., 26.4.2024. prezentacija i radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole te 5. i 6. razred
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Napomena:

Zbog prostornih ograničenja u Tehničkome muzeju "Nikola Tesla" za najave grupa, molimo, nazovite na telefon 01/4844 050; 01/4881 626
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Interaktivni modeli konstrukcija, Tanja Mališ i Antonia Jaguljnjak Lazarević 22.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
BIOROK (u okviru 150. obljetnice Zoologijskog zavoda), Goran Kovačević, Martina Ivšić, Damir Sirovina 22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Čime se bave morski biolozi? (u okviru 150. obljetnice Zoologijskog zavoda), Maja Novosel 22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. Projekcija predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Inteligencija u prometu, Pero Škorput Umjetna protiv biološke inteligencije u analizi prometa, Martin Gregurić Kako digitalno doba preoblikuje putovanja u gradovima?, Bia Mandžuka Kako vidi i čuje inteligencija u prometu, Niko Jelušić Svijest o okolini zasnovana na podacima iz prometa, Damir Budimir 22.4.2024. Radionica i prezentacija predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Meteorološko motrenje – meteorološka postaja „Tehnički muzej“, Ana Weissenberger 22.4.2024., 24.4.2024., 26.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Pobudimo inteligenciju kroz kemijske pokuse, Suzana Inić, Jasna Jablan, Barbara Bilandžija i Lucija Bilandržija 22.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole i djeca s posebnim potrebama
Projekcija autorskog filma Paradigma; Andrej Rehak, Zagreb Film 22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. Projekcija predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Projekcije autorskih video filmova na temu geometrije celestialnih gibanja; Andrej Rehak 22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. Projekcija predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Trideset godina muzejske knjige – nakladnička djelatnost Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu 1994/2024, Kristina Kalanj 22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Urbana ekologija – sinergija biologije i urbanizma (u okviru 150. obljetnice Zoologijskog zavoda), Mirela Sertić Perić, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Tamara Zaninović, Ana Sopina i Vesna Gulin Beljak 22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. Projekcija predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Znanost u filateliji, Ivan Librić 22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Žene u STEM-u II. dio, Gordana Stubičan Ladešić i Iva Čizmin 22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
„Biljke iz epruvete“ – od pupa do stabla, Sanja Bogunović, Nevenka Ćelepirović 22.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Inteligencija prirode: što možemo naučiti od najvećih i najstariji stanovnika planeta Zemlje?, Martina Đodan, Sanja Perić, Darjan Prugovečki 22.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole
Istraži grafiku: personifikacija Znanosti danas, Marta Kuliš Aralica i Petra Galović 22.4.2024. prezentacija i radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Šuma i stabla – kako im izmjeriti debljinu, visinu te obujam, Elvis Paladinić i Danijela Ivanković 22.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Temperatura eksploziva, Mario Dobrilović, Vinko Škrlec, Ivana Dobrilović i Siniša Stanković 22.4.2024. Radionica i prezentacija 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Inteligentne gljive, Sanja Novak Agbaba i Nevenka Ćelepirović 22.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole
Kako su otkriveni plinovi?, Marina Čalogović 22.4.2024. Prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Modeliranje i animacije rudarskih radova, Ivo Galić 22.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Svečano otvorenje Festivala znanosti 2024. 22.4.2024. Protokol opća populacija
Izrada digitalnog termometra uz pomoć AI, Tomislav Jurišić, Boris Tokmačić 22.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kreativni gradovi budućnosti, Valentina Gulin Zrnić i Saša Poljak Istenič 22.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Po čemu pamtimo Bunsena, Marina Čalogović 22.4.2024. Prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Udruga za darovitost DAR „OD VRTIĆA DO FAKULTETA “, Dubravko Čop 22.4.2024. Prezentacija za roditelje
Utjecaj Sunca na preživljavanje bakterija, Monika Puhalović i Petra Sekulić 22.4.2024. prezentacija i radionica predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole
Kvaliteta zraka i mikroklima u špiljama, Najla Baković 22.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Ronilice s ljudskom posadom za istraživanje dubokog mora, Tihomir Marjanac 22.4.2024. Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
From classical to quantum thermodynamics, Alberto Giuseppe Catalano 22.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Kućni streaming server ili kako napraviti svoj Netflix, Branimir Ivić 22.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Likovi od špage, Nina Sivec, Iva Sočković, Magda Karavanić 22.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Biljke vole tehnologiju, Ružica Lončar 22.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole i djeca s posebnim potrebama
Boje inženjerstva, Mateja Novak, Lucija Živko, Viktori Bačić, Toma Premec, Ariana Sivec, Jelena Škrtić, Adrijana Karniš, Marko Bochniček, Alen Celija, Anđela Nosić, Dora Lovrenčić, Kristina Novković, Andrej Balić i Vilim Marijan Boroša 22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Slaganje modela molekula, Nenad Raos 22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Što nas pokreće?, Marko Košiček 22.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Primjena i važnost ekoremedijacije u sanaciji onečišćenih područja, Ružica Lončar 22.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole i djeca s posebnim potrebama
Robotske svemirske letjelice, Ante Radonić 22.4.2024. Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Klimatske promjene i prilagodba u energetici, Ružica Lončar 23.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole i djeca s posebnim potrebama
Novi ambalažni materijali – polietilen niske gustoće / hematit, Ana Peršić 23.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
PEL – pokretni ekološki laboratorij za ispitivanje kvalitete zraka, Gordan Golja 23.4.2024., 24.4.2024. Prezentacija 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Uloga inteligencije u vremenskim prognozama, Katarina Katušić 23.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola i djeca s posebnim potrebama
(Bio)goriva, Mia Gotovuša, Ana Špišić i Anja Antolić 23.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
„Pametni“ mikroorganizmi, Dajana Kučić Grgić, Vesna Ocelić Bulatović, Martina Miloloža, Kristina Bule Možar i Marijana Vidaković 23.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Nuklearna elektrana poput živog organizma i obilazak Info centra o radioaktivnom otpadu, Lara Topol, Lara Kerep, Andrea Talian 23.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i prvi razred srednje škole
Pametna kemija, Rafael Anelić, Fabio Faraguna, Ivan Pucko, Roko Blažic, Tea Belačić, Katarina Barilar 23.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Umjetna radioaktivnost – jučer, danas, sutra, Goran Kukmanović 23.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Zelena učionica kao primjer integrativnog učenja, Ružica Lončar 23.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole i djeca s posebnim potrebama
Pametni lijekovi, Miranda Sertić 23.4.2024. prezentacija i radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Silikati, oksidi i dragulji mali, sve su to (nano)materijali, Katarina Mužina i Filip Brleković 23.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Toksikologija za svaki dan, Dubravka Rašić, Sanja Stipičević 23.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Biljke – pametne tvornice lijekova, Biljana Blažeković i Maja Bival Štefan 23.4.2024. Prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Predstavljanje projekata Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, Katarina Holek, Maja Mrkonjić, Nika Rakas 23.4.2024. Prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Molekulski utisnuti polimeri za pametnu ekstrakciju lijekova, Zvonimir Mlinarić i Lu Turković 23.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Koliko su mikrobi inteligentni?, Marija Vuković Domanovac i Monika Šabić Runjavec 23.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole te 5. i 6. razred
CSI FBF: Što se skriva u našim stanicama?, Andrea Čeri, Marija Grdić Rajković, Davor Šakić, Martha Koržinek, Marija Fabijanec, Ivana Bilkić, Alma Cvetković, Marko Matusina, Toni Božac i Lovre Ljubić 23.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Hoćeš – nećeš pokus kreće!, Anja Rakas, Ivana Sokol, Martina Piškor, Petra Kovačec, Martina Galić, Vilma Lovrinčević 23.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole te 5. i 6. razred
Izdvojeno iz programa „Da Vinci“ 23.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024., 25.4.2024., 27.4.2024., 27.4.2024. Film
Izumrli divovi Hrvatske, Petra Šparica, Renata Brezinščak 23.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
DARujem svoje znanje!, Dubravko Čop, Stela Lujnić, Nika Kežman, Luka Blanuša, Iris Aurora Bošnjak, Maxim Čogelja, Fabijan Havrlisan, Nika Krezo, Vili Marvel, Mak Milisavljević, Zvan Milisavljević, Gabriel Nikić, Matias Stipac Salvaterra, Bruna Švenda, Sebastijan Zec, Lovro Žužul 23.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024., 27.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole
Mali kozmetički laboratoriji, Jasna Prlić Kardum, Ana Petračić, Iva Zokić, Teodora Prebeg, Katarina Sokač 23.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Supermoći umjetne inteligencije: Brže, pametnije, jače u borbi protiv bolest, Ernest Meštrović 23.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Okolišna inteligencija: primjena senzora i digitalnih alata u svrhu boljeg upravljanja okolišem i sprječavanja onečišćenja, Dino Bosilj, Vlasta Zanki i Ivana Presečki 23.4.2024. Prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Inteligencija i senzori - superosjetljivo određivanje onečišćivala u okolišu, Nikola Sakač 23.4.2024. Prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Od dijelova do cjeline – sastavi oblik, Nina Sivec, Iva Sočković, Magda Karavanić 23.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Zagrebački zrak, Nevenka Pokos 23.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Akceleracija - O prirodi prostora i vremena, predavanje uz projekciju autorskog animiranog filma Akceleracija; Andrej Rehak, Zagreb Film 23.4.2024. Predavanje uz projekciju filma 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Projekcija dokumentarnog filma "Zajedno za risa" i razgovor s istraživačima risa, Magda Sindičić, Tomislav Gomerčić, Ira Topličanec 23.4.2024. Projekcija filma i razgovor 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Izložba završnih radova učenika STŠ Frana Bošnjakovića, model dizala upravljan PLC-om i model pametnog raskrižja upravljan PLC-om, Ivan Jajčević, Karol Granoša i Deni Galijašević 23.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sunčevo (ne)vrijeme i geomagnetske oluje, Karlo Bermanec 23.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Inteligencija u geodeziji, Đuro Barković, Mladen Zrinjski, Loris Redovniković, Ivan Ljubičić, Sergej Baričević, Antonio Tupek, Krunoslav Špoljar, Luka Družeić, Jurica Jagetić 24.4.2024. Prezentacija 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Kako postati senzorski analitičar za hranu?, Nada Vahčić, Mirjana Hruškar, Ksenija Marković, Marina Krpan, Saša Drakula, Valentina Hohnjec 24.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Proširena stvarnost u geovizualizaciji, Iva Cibilić, Vesna Poslončec-Petrić i Stanislav Frangeš 24.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Razbistri um hranom, Tea Knezović, Matea Kosinec, Ana Maltar, Ivana Rumbak 24.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Razvoj inteligentnih materijala, Daniela Dumenčić, Ivana Ivanić 24.4.2024. Prezentacija predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Skuhaj rebus – osnaži mozak!, Ana Ilić, Irena Keser, Ivona Jukić, Maja Zovko, Matea Rukavina 24.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kako do zemljišnih informacija o mjestu na kojem se nalazim?, Josip Križanović 24.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Pametno recikliranje: Iskorištavanje umjetne inteligencije za održivu budućnost, Patricija Hršak, Jakov Baleta 24.4.2024. Prezentacija 2., 3. i 4. razred srednje škole
Evolucija oko nas, Tomislav Vladušić i Reno Hrašćan 24.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole i djeca s posebnim potrebama
Praktični primjeri karata izrađenih umjetnom i ljudskom inteligencijom, Robert Župan i Stanislav Frangeš 24.4.2024. Predavanje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Znanstveni labirint, Adriana Ivandić i Ivana Fundurulić 24.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole
Gmazovi – inteligencija ili instinkt, Klara Kalčić, Ena Mamut, Udruga studenata veterinarske medicine „EQUUS“ 24.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Izradi kartu uz čaroliju umjetne inteligencije, Ana Kuveždić Divjak, Andrea Miletić i Karlo Kević 24.4.2024. Radionica i prezentacija predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole
Kroz labirint stanica: veselo putovanje u mozak i inteligenciju, Ana Huđek Turković, Ksenija Durgo 24.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Inteligencija u svijetu mikroba, Tibela Landeka Dragičević, Dijana Grgas, Tea Štefanac 24.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Institut za fiziku i Hrvatsko vakuumsko društvo - Vakuumska radionica – pokusi vezani uz vakuum s posebnim osvrtom na Galilejev problem padanja teškog i laganog tijela, Berti Erjavec, Rafaela Radičić, Karmen Kapustić 24.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Colorina: Poison Ivy & William Henry Perkin – prirodna vs. sintetska bojila, Iva Brlek, Luka Savić 24.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Inteligentna rješenja u toksikološkim ispitivanjima, Ivana Kmetič, Teuta Murati, Marina Miletić 24.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Možemo li vidjeti toplinu?: Istraživanje svijeta termalnom kamerom, Vanja Miljković, Ela Ključarić, Lovro Klarić i Mate Botica 24.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Galileo – europski satelitski sustav za navigaciju i pozicioniranje, Danijel Šugar, Željko Bačić i Zvonimir Nevistić 24.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Matematika i iluzije, Bernardica Bakula i Mina Ruljančić 24.4.2024. Prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Mogućnosti primjene tehnologije 3D printanja u inteligentnoj proizvodnji hrane, Danijela Bursać Kovačević, Predrag Putnik 24.4.2024. Prezentacija 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Naučimo kutije šibica igrati križić kružić, Martin Ante Rogošić, Viktorija Štrulić-Tupek, Tomislav Jagušt 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Tsunami - razorna ugroza niskih priobalja, Tihomir Marjanac 24.4.2024. Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Buka u našoj svakodnevici, Mia Suhanek 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024. Prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Inteligencija i intuicija: Periodni sustav elemenata, Nenad Raos 24.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
T puzzle slagalica, Nina Sivec, Iva Sočković, Magda Karavanić 24.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Boje kreativnosti – veza jezične i vizualno-prostorne inteligencije, Ivana Lukica, Lukas Lujanac, Laura Parčina, Petra Skejić 25.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kreativnost i/ili umjetna inteligencija, Ivana Bakal, Đurđica Kocijančić 25.4.2024. Prezentacija predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Mala škola dizajna, Lucija Agić 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Inteligencija prostora, Katarina Ivanišin Kardum i Nikola Kezić 25.4.2024., 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Tekstil - inteligentni izum čovječanstva, Martinia Ira Glogar, Sandra Flinčec Grgac, Anita Tarbuk, Tihana Dekanić, Lea Botteri, Iva Brlek, Kristina Šimić, Ivana Čorak, Ana Šaravanja, Marija Kopljar, Eva Magovac 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
3D-ispis — inteligentniji način proizvodnje, Domagoj Vrsaljko 25.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Prati promjene koje vidiš i pokušaj zaključiti što se događa s molekulama, Senka Djaković i Jasmina Lapić, Nikolina Račić, Lana Vujanac, Anja Hruškar, Klara Komarec 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
150. obljetnica Zoologijskog zavoda PMF-a (1874-2024), Maria Špoljar 25.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
3D-ispis — inteligentniji način proizvodnje, Marijan-Pere Marković, Ivan Karlo Cingesar, Anđela Nosić i Domagoj Vrsaljko 25.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Svaki otpad ima svoju priču: Smeće nije kraj!, Ivana Carević, Martina Grubor i Jelena Šantek Bajto 25.4.2024. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Škola prilagodbi: Beskralješnjaci u ekstremnim staništima, Andreja Brigić, Ivana Grgić, Iva Kokotović, Fran Rebrina, Zuzana Redžović, Lea Ružanović i Marina Vilenica 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole te djeca s posebnim potrebama
Bioakustika, Sven Horvatić; Zoran Marčić 25.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Priče iz geološke baštine, Petra Šparica, Renata Brezinščak, Marina Višić Vranjković 25.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
I Zagreb svoju algu ima (u okviru 150. obljetnice Zoologijskog zavoda), Goran Kovačević, Martina Ivšić, Damir Sirovina, Davor Želježić, Zrinka Radovanović 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Zavirite u bioraznolikost Rokovog perivoja – nevidljivo u vidljivome (u okviru 150. obljetnice Zoologijskog zavoda), Damir Sirovina, Martina Ivšić, Goran Kovačević, Davor Želježić i Zrinka Radovanović 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
GEO Kalendar, Valerije Makarun, Marina Čančar, Igor Pejnović 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Inteligencija u obrazovanju, Dalibor Paar 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Što se dogodi kad zagrijemo umjetnu inteligenciju?, Davor Horvatić 25.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Aplikacije na temu znanosti i Svemira, Ana Hoić, Tehničko veleučilište u Zagrebu 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole
Inteligencija pčelinje zajednice, Nikola Kezić 25.4.2024. Predavanje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Fraktali, Hrvoje Nuić 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Hrvatska ekspedicija na Mars, Dalibor Paar 25.4.2024. Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Zagonetne šibice, Nina Sivec, Iva Sočković, Magda Karavanić 25.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Kemija novca, Tomislav Portada 25.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Generativne metode umjetne inteligencije u oblikovanju tehničkih proizvoda, Petar Ćurković i Lovro Meštrić 26.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Simulator leta, Lucija Friščić, Petar Grabar, Ivan Žilić, Marko Novosel, Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva 26.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Zašto sve više reklamnih panoa promiče dizalice topline?, Vladimir Soldo, Stjepan Herceg 26.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Zračna robotika, Tamara Petrović 26.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Inteligencija u svijetu životinja, Dubravko Škorput i Ana Kaić 26.4.2024. Predavanje predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Kognitivna robotika – Afektivna robotska glava PLEA, Tomislav Stipančić i Leon Koren 26.4.2024. Prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Umjetna inteligencija u svakodnevnom životu: Kako pregovarati kao programski agent, Katarina Mandarić 26.4.2024. prezentacija i radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
AgroAvantura, Sanja Radman, Nevena Opačić, Sanja Fabek Uher, studentice Vrtlarske grupe 26.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Brodogradnja, sretan ti 10024 rođendan!, Neven Hadžić 26.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Značaj kukaca u prirodi, Ivan Juran, Maja Čačija, Ivana Pajač Živković, Helena Virić Gašparić, Sandra Skendžić, studenti Entomološke grupe Agronomskog fakulteta 26.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Jesmo li energetski učinkovitiji od termita?, Tea Žakula, Nikola Bađun, Frano Ćurčin, Lucija Hajsok 26.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Radionica 3D ispisa, Mislav Tujmer i Bruno Krajačić 26.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Za bolju inteligenciju i veselje – rješenje je čokolada!, Danijela Ašperger, Bruna Babić, Slavica Kos i Tanja Ivančić 26.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Inteligentni mikroorganizmi u zaštiti bilja, Sanja Kajić 26.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Jestiva vs plastična ambalaža, Luna Maslov Bandić i Slaven Jurić 26.4.2024. Prezentacija 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Primjena umjetne inteligencije u istraživanju onečišćenje (agro)okoliša teškim metalima, Gabrijel Ondrašek i Jelena Horvatinec 26.4.2024. predavanje i radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Razvoj (umjetne) inteligencije u zrakoplovstvu, Lucija Friščić, Petar Grabar, Ivan Žilić, Marko Novosel, Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva 26.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Imaju li biljke inteligenciju i svijest?, Kristina Batelja Lodeta i Jelena Gadže 26.4.2024. Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Što je industrijsko inženjerstvo i menadžment?, Lucija Marijetić, studenti industrijskog inženjerstva i menadžmenta 26.4.2024. Prezentacija 2., 3. i 4. razred srednje škole
Primjena 5G tehnologije u različitim granama industrije, Nives Sandri 26.4.2024. Prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sladoled i mousse – čarobni mliječni izumi, Milna Tudor Kalit, Iva Dolenčić Špehar, Darija Bendelja Ljoljić 26.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Roboti, androidi i umjetna inteligencija kroz crtiće i filmove, Ivan Marković 26.4.2024. Predavanje predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Mogu li računala biti pametna, inteligentna, mudra - čovječna?, Predrag Pale 26.4.2024. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola
Codey Rocky avantura – radionica programiranja robota za mlade inovatore, Toni Ivanković i Tomislav Jagušt 26.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola
Stvaranje materijalnog svijeta, Igor Čatić 26.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole i odrasli
Upoznaj me! Nacrtaj me!, Maja Friščić, Željka Babić, Sanja Gagić, Ivona Mihalec 27.4.2024. prezentacija i radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Origami fraktali, Sanja Srbljinović Čuček, Maja Mihalic Skočak, Vesna Smadilo Škornjaki i Origami grupa XV. gimnazije 27.4.2024. radionica, izložba, prezentacija 2., 3. i 4. razred srednje škole
Biljna čarolija, Valerija Vujčić Bok, Ivana Šola, Sanja Gagić i Domagoj Bosiljevac 27.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Dječja geološka avantura, Petra Šparica, Renata Brezinščak, Marina Višić Vranjković 27.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Programiramo robotića!, Mia Čarapina, Vesna Uglješić, Tehničko veleučilište u Zagrebu 27.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Origami puzzle tetris kocka 3x3x3 izrađena od 162 Sonoba modula, Katarina Potaček,Tomislav Pavlek i Paulina Božinović 27.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola i djeca s posebnim potrebama
Što je to inteligencija?, Tonka Rimac, Anja Antolić, Sandra Boršić, Tena Jerković, Mihaela Lovaković, Marija Meklav, Iva Miloš, Ana Starešinčić, Dora Šafar, Nina Tipurić, Sara Vajdić, udruga eStudent 27.4.2024. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole
Spektralne linije iz laboratorija i s neba, Vladis Vujnović 27.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole i odrasli