Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

3D-ispis — inteligentniji način proizvodnje, Marijan-Pere Marković, Ivan Karlo Cingesar, Anđela Nosić i Domagoj Vrsaljko

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 12:00 - 17:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Tijekom radionice sudionicima će se demonstrirati rad  na nekoliko 3D-pisača kojima se služimo u Laboratoriju za aditi

vnu proizvodnju na FKIT-u. U laboratoriju se nalazi pet 3D-pisača koji koriste četiri različite tehnologije za izradu predmeta — stereolitografiju (SLA), proizvodnju rastaljenim filamentom (FFF), digitalnu obradu svjetlom (DLP) i selektivno lasersko sinteriranje (SLS). Sudionici će izbliza moći pogledati uređaje tijekom rada, popipati materijale kojima se izrađuju predmeti i same predmete izrađene tehnologijama aditivne proizvodnje te pitati baš sve što ih zanima!

Biografija:

MARIJAN-PERE MARKOVIĆ je titulu magistar inženjer kemijskog inženjerstva stekao na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 2021. nakon čega se zapošljava na radnom mjestu Asistent — doktorand u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku istoga fakulteta. 2021. na FKIT-u upisuje doktorski studij, a znanstveni interes usmjerava prema dizajniranju mili- ili mikroreaktorskih sustava te razvoju novih funkcionalnih materijala za 3D-ispis.

 

IVAN KARLO CINGESAR titulu magistar inženjer ekoinženjerstva stekao je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 2020. nakon čega se zapošljava na radnom mjestu Asistent — doktorand u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku istoga fakulteta. Rektorovu nagradu za individualni znanstveni rad u akademskoj godini 2018./2019. dobio je za rad naslovljen: Istraživanje i razvoj protočnog separatora izrađenog 3D-ispisom. 2020. na FKIT-u upisuje doktorski studij, a znanstveni interes usmjerava prema dizajniranju mili- ili mikroreaktorskih sustava.

 

ANĐELA NOSIĆ titulu prvostupnice inženjerke kemijskog inženjerstva stekla je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 2022. godine nakon čega je upisala diplomski studij Kemija i inženjerstvo materijala na navedenom fakultetu. U sklopu diplomskog rada na Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku provodi istraživanja vezana uz dizajniranje i 3D-ispis mili- i mikroreaktorskih sustava.

 

Prof. dr. sc. DOMAGOJ VRSALJKO

Znanstvena istraživanja prof. Vrsaljka vezana su uz područje kemijskog inženjerstva, inženjerstva materijala, posebice polimernih kompozita i mješavina te inženjerstva površina. Zadnjih godina naglasak istraživanja usmjerava na tehnologije aditivne proizvodnje povezane s polimernim materijalima. U sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost ustrojio je i opremio Laboratorij za aditivnu proizvodnju (nabavka nekoliko 3D-pisača i jednog 3D-skenera) na FKIT-u.