Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

CSI FBF: Što se skriva u našim stanicama?, Andrea Čeri, Marija Grdić Rajković, Davor Šakić, Martha Koržinek, Marija Fabijanec, Ivana Bilkić, Alma Cvetković, Marko Matusina, Toni Božac i Lovre Ljubić

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 14:00 - 16:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Kako izgledaju naše stanice? Što se sve u njima nalazi? Što je to u stanicama što svakoga od nas čini posebnim? Kako se prenose informacije unutar i između stanica? Kako koristimo stanice u istraživanju mehanizama bolesti, medicinsko-biokemijskoj dijagnostici ili forenzici? Na ova, a i neka druga pitanja pokušat ćemo vam odgovoriti ako nam se pridružite na radionici "CSI FBF: Što se skriva u našim stanicama?"

Biografija:

Dr. sc. Andrea Čeri zaposlena je kao viša asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u nastavi vježbi u sklopu predmeta diplomskih studija farmacije i medicinske biokemije te poslijediplomskih specijalističkih studija. Glavno područje njenog znanstveno-istraživačkog interesa jesu molekularni mehanizmi patogeneze različitih bolesti, u svrhu otkrivanja novih potencijalnih biljega za ranu dijagnozu, praćenje i procjenu ishoda bolesti, s naglaskom na područje molekularne dijagnostike. Suradnica je na dva istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost i jednom edukacijskom Erasmus+ projektu. Objavila je osam znanstvenih radova, sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i simpozijima s više od 23 priopćenja.

 

Doc. dr. sc. Davor Šakić zaposlen je kao docent u Zavodu za analitičku kemiju, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Analitička kemija. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa su kvantno-kemijski izračuni mehanizama reakcija, predviđanje raspada lijekova u okolišu i relativna stabilnost radikala. Voditelj je uspostavnog znanstveno-istraživačkog projekta LIGHT-N-RING, kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

 

Marija Fabijanec, mag. med. biochem. zaposlena je kao asistentica u Centru za primijenjenu medicinsku biokemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u nastavi vježbi u sklopu predmeta diplomskih studija farmacije i medicinske biokemije. Suradnica je na istraživačkom projektu „Gensko proteinsko i RNA profiliranje kolorektalnog karcinoma primjenom tekuće biopsije“ u sklopu kojega izrađuje svoju doktorsku disertaciju.

 

Izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković, zaposlena je kao izvanredni profesor na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u nastavi u sklopu predmeta diplomskih studija farmacije i medicinske biokemije te poslijediplomskih specijalističkih studija. Glavno područje njenog znanstveno-istraživačkog interesa jesu mehanizmi patogeneze različitih kroničnih bolesti sa svrhom otkrivanja novih biljega koji bi pridonijeli ranom otkrivanju, praćenju i procijeni ishoda bolesti. Suradnica je na dva istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost. Objavila je dvadeset osam znanstvenih radova, sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i simpozijima s više od 50 priopćenja.

 

Martha Koržinek, mag. med. biochem. zaposlena je kao asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u nastavi vježbi u sklopu predmeta diplomskih studija farmacije i medicinske biokemije. Suradnica je na istraživačkom projektu „Gensko proteinsko i RNA profiliranje kolorektalnog karcinoma primjenom tekuće biopsije“ u sklopu kojega izrađuje svoju doktorsku disertaciju.

 

Ivana Bilkić

 

Alma Cvetković

 

Marko Matusina

 

Toni Božac

 

Lovre Ljubić