Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Kako do zemljišnih informacija o mjestu na kojem se nalazim?, Josip Križanović

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:30 - 11:30

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji

Predavanje o zemljišnim informacijama pruža sveobuhvatan vodič o pronalasku ključnih podataka o zemljištu u službenim upisnicima. Sudionici će otkriti važnost kvalitetnih informacija o zemljištu te kako pravilno koristiti službene upisnike kao izvor dragocjenih podataka. Pored praktičnih metoda pretraživanja podataka, predavanje pruža uvid u povijesni razvoj službenih upisnika na području Hrvatske od 19. stoljeća do danas, a sve s ciljem da sudionicima omogući razumijevanje svrha uvođenja upisnika o zemljištu. Predavač će korak po korak prikazati proces pretraživanja upisnika, pružajući uvid u alate i tehnike koje olakšavaju identifikaciju zemljišta i pregled njihovih karakteristika.

Biografija:

Dr. sc. Josip Križanović rođen je u Splitu 1993. godine gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Godine 2012. upisao je Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te diplomirao u 2017. godini. Od 2018. godine zaposlen je na mjestu asistenta na Katedri za upravljanje prostornim informacijama na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2023. na mjestu višeg asistenta na istoj Katedri. Tijekom rada izvodio je vježbe na većini kolegija na Katedri, a koji su usmjereni na područje upravljanja zemljištem. Godine 2023. stekao je akademski naziv doktor tehničkih znanosti obranom doktorske disertacije s naslovom Modeliranje procesa diseminacije podataka sustava upravljanja zemljištem na Geodetskom fakultetu. Do sada je kao autor ili koautor objavio više znanstvenih članaka u stranim časopisima, te je s više radova aktivno sudjelovao na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.