Festival znanosti - Orahovica

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
AKO ZNANSTVENIK ŽELIŠ BITI, MORAŠ NEŠTO VAŽNO OTKRITI!, Žarko Udiljak, Ana Vukelić, Jelena Gali ( u suradnji sa studentima šeste godine Dentalne medicine- Mia Vujević, Mirna Šimunović, Marina Bešlić, Lovro Putar, Ana Mačković 22.4.2024., 23.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole