Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Temperatura eksploziva, Mario Dobrilović, Vinko Škrlec, Ivana Dobrilović i Siniša Stanković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 11:00 - 13:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica i prezentacija

Publika:
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija (prostorija):
dvorište

Detalji

Eksplozivne tvari egzotermnom reakcijom oslobađaju energiju koja se koristi na različite načine, od vojne i gospodarske upotrebe do sredstava za zabavu i scenske efekte. Iniciranje, odnosno pokretanje reakcije ovisi o visoko temperaturnom inicijalnom impulsu. Prezentacijom će biti prikazani načini iniciranja i djelovanja kod različitih eksplozivnih tvari i proizvoda.

Biografija:

Mario Dobrilović rođen je 28.01.1972. godine u Zagrebu. Doktorirao je 09.05.2008. na Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu. Od 2013. do 2019. obnašao je funkciju Prodekan za financije i poslovanje RGN fakulteta. Voditelj laboratorija za ispitivanje eksplozivnih tvari (akreditiranog prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 do 2019). Autor i koautor niza znanstvenih i stručnih radova iz područja miniranja, zaštite okoline od štetnih djelovanja miniranja, ispitivanja eksplozivnih tvari te srodnih područja. Suradnik i voditelj na nizu projekata, elaborata i mjerenja iz područja miniranja, zaštite okoline od štetnih djelovanja miniranja, ispitivanja eksplozivnih tvari te srodnih područja. Državljanin Republike Hrvatske, oženjen, otac jednog djeteta.

 

Vinko Škrlec rođen je 12. rujna 1977. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu (opća gimnazija). Diplomski i poslijediplomski studij rudarstva, završava na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2015.g. obranio doktorsku disertaciju. Voditelj je ispitivanja Laboratorija za ispitivanje eksplozivnih tvari. Autor i koautor niza znanstvenih i stručnih radova iz područja miniranja, zaštite okoline od štetnih djelovanja miniranja, ispitivanja eksplozivnih tvari te srodnih područja. Državljanin Republike Hrvatske, oženjen, otac dvoje djece.

 

Ivana Dobrilović (rođ. Lovrenčić) rođena je 01.05.1978. godine u Zagrebu. Diplomski i poslijediplomski studij rudarstva, završava na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2021.g. obranila doktorsku disertaciju. Ima 13 godišnju praksu rada u privredi od čega se izdvaja 10 godina (2011.-2021.) kao voditeljica laboratorija za ispitivanje tla i stijena, i zamjenica voditelja kvalitete u skladu sa zahtjevima normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i HRN EN ISO/IEC 17025:2017 u Geotehničkom studiju d.o.o., Zagreb. Od 2018-te sudjeluje kao vanjski suradnik Hrvatske Akreditacijske Agencije za ocjenu ispitnih laboratorija u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ekspert za područje geotehničkih ispitivanja, ocjenitelj te vodeći ocjenitelj).

 

Siniša Stanković rođen je 07. studenog 1973. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. Dodiplomski i poslijediplomski studij rudarstva, završava na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2011.g. stekao akademski stupanj doktora znanosti. Tijekom svog šestnaestogodišnjeg radnog iskustva sudjelovao je u planiranju, organizaciji i izvođenju radova na mnogim rudarskim, geotehničkim i građevinskim projektima u Hrvatskoj i Indiji. Trenutno je zaposlen u poduzeću „kamenolom Kolevrat“ d.o.o. kao tehnički rukovoditelj rudarskih radova te na RGN fakultetu kao Stručni suradnik.