Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Zelena učionica kao primjer integrativnog učenja, Ružica Lončar

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 11:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole i djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Predstavit ćemo projekt učenika I. tehničke škole Tesla u Zagrebu koji je rezultat integrativnog učenja geografije i tehničkih predmeta u strukovnoj tehničkoj školi. S obzirom da učenici veći dio vremena provode u zatvorenim prostorima takva okolina može emotivno djelovati na učenike. Prostor zelenih površina u urbanim sredinama može biti prostor poticajne okoline za učenje uz dobro osvjetljenje, kvalitetu zraka, akustiku, zdravlje i sigurnost. Učenici borave na mjestima u zajednici gdje se prepoznati problemi odvijaju ili rješavaju. Na tim mjestima stječu izravno iskustvo te sustavno bilježe procese i aktivnosti aktera povezanih s problemom stoga žele biti samostalni i odgovorni pojedinci koji će imati aktivnu ulogu u društvenoj i lokalnoj zajednici pri planiranju prostorne i funkcionalne organizacije u skladu s održivim razvojem. Učenici žele urediti parkić da bude dio sadašnjih ali i budućih generacija u suradnji s lokalnoj zajednicom i nekim strukovnim školama Grada Zagreba.

Na ovaj način učenici razvijaju znanja i vještine za aktivan odnos prema okolišu u lokalnoj zajednici pri čemu postaju nositelji kreativnih i inovativnih ideja za unapređenje stanja u okolišu. Prikazat ćemo etape projekta gdje će zelena površina u urbanoj sredini postati prostor učenja u kojem će učenici uz pomoć mjernih uređaja prikupljati podatke abiotičkih čimbenika biljaka, meteorološke podatke, razinu buke i sl. Na ovaj način učenici su se transformirali iz konzumenta tehnologije u tehnološke stvaratelje.

Biografija:

Ružica Lončar, prof. geologije i geografije, savjetnik zaposlena je u I. tehničkoj školi Tesla u Zagrebu. Diplomirala je na PMF – u geografski odsjek 1998. godine. Voditeljica je ŽSV -a nastavnika geografije u strukovnim školama Grada Zagreba, autorica udžbenika iz geografije za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, metodičkih priručnika, inovativnih metoda poučavanja od kojih je izrada digitalnih obrazovnih sadržaja u sklopu projekta MZO i – nastava, geomatematika, projekti održivog razvoja i sl. Sudjelovala je u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, uglavnom usmjerenim na utjecaj tehnologije na okoliš, gospodarstvo i stanovništvo u kojima potiče učenike na kritičko i kreativno mišljenje s ciljem rješavanja problema na temelju prethodno usvojenih znanja. Vrlo često povezuje znanja iz geografije i strukovnih tehničkih predmeta što omogućuje razvoj tehničke inteligencije. U školskoj godini 2020./2021.i 2021./2022., 2022./2023. izabrana je u petstotinjak najuspješnijih odgojno – obrazovnih djelatnika koji su doprinijeli unaprjeđenju odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Dobitnica je Nagrade za poučavanje geografije u 2023. godini koju dodjeljuje Hrvatsko geografsko društvo.