Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Razvoj inteligentnih materijala, Daniela Dumenčić, Ivana Ivanić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:00 - 10:30

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Razvoj inteligentnih materijala, s naglaskom na legure s prisjetljivosti oblika, predstavlja fascinantan put inovacija i tehnološkog napretka. Legure s prisjetljivosti oblika, kao što su nitinol legure, postale su ključne u svemirskoj industriji, medicini i robotici. Njihova sposobnost „pamćenja“ i povratka u prethodno definiran oblik ili stanje nakon deformacije, čini ih neizostavnim u stvaranju pametnih uređaja i naprednih aplikacija u medicini i drugim područjima. Nastavak istraživanja inteligentnih materijala, uključujući legure s prisjetljivosti oblika, obećava daljnje inovacije u stvaranju jedinstvenih i prilagodljivih materijala. 

Biografija:

Daniela Dumenčić, mag.ing.met., rođena je 1995. godine u Zagrebu. Nakon završetka osnovne škole i ekonomske srednje škole 2017./2018. upisuje se na Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala 2022. godine. Od 1.6.2023. godine zapošljava se kao asistent na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti, polje metalurgija. Primarno područje istraživanja joj je razvoj inovativnih mikrolegiranih bakrenih legura, primarno legura s prisjetljivosti oblika. 

 

Doc.dr.sc. Ivana Ivanić rođena je 1985. u Novoj Gradiški. Nakon završetka osnovne škole i gimnazije 2003./2004. upisuje se na Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala 2011. godine. U razdoblju kolovoz 2011. do svibanj 2012. god. bila je zaposlena u tvrtki Selk d.o.o., Kutina na poslovima inženjera procesne tehnike. Od 8. 5. 2012. zapošljava se kao znanstveni novak na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad je obranila 2017. god., a izabrana je u zvanje docenta 2019. god. u području tehničkih znanosti, polje metalurgija. Primarno područje istraživanja joj je mikrostrukturna analiza i toplinska obrada naprednih metalnih materijala, primarno legura s prisjetljivosti oblika.