Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Skuhaj rebus – osnaži mozak!, Ana Ilić, Irena Keser, Ivona Jukić, Maja Zovko, Matea Rukavina

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Otkrijte, spojite i zabavite se dok učite o važnosti zdrave prehrane za vaš mozak!

Rebus sastojak krije

Na tebi je da otkriješ što prije.

Svaki navedeni nutrijent

Važan je za tvoj mozak element.

Sad kad njihovo ime znaš,

Vrijeme je da se drugom dijelu zadatka predaš.

Svako jelo bojom sije

Njegov sastojak teško naći nije.

Biografija:

izv. prof. dr. sc. Irena Keser

Irena Keser je diplomirala 2003. godine na Sveučilištu u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, smjer Nutricionizam, gdje je i zaposlena kao asistent u Laboratoriju za znanost o prehrani. Doktorirala je 2010. godine obranivši rad pod nazivom ”Povezanost razina serumskog folata, vitamina B12 i homocisteina s mineralnom gustoćom kosti u starije ženske populacije”. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2015. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 2019. godine. U svom dosadašnjem znanstveno-istraživačkom radu bavi se procjenom kakvoće prehrane različitih populacijskih skupina te utjecajem prehrane na sastav tijela. Kao koautorica je objavila 30 znanstvenih radova te je svoje radove prezentirala na više od 30 međunarodnih i nacionalnih znanstvenih skupova. Tijekom 2009. i 2011. godine je boravila na znanstvenom usavršavanju u Human Nutrition & Metabolism Research and Training Center, Karl-Franzens University u Grazu, Austrija. Sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima na prijediplomskom i diplomskom studiju Nutricionizam te na doktorskom studiju.

 

dr. sc. Ana Ilić

Ana Ilić, diplomirala je 2014. godine na diplomskom studiju Nutricionizma pri Sveučilištu u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, a akademski naziv doktora znanosti stekla je obranom doktorske disertacije „Holistički pristup promicanju unosa voća i povrća i poboljšanju prehrambenih navika u djece osnovnoškolske dobi“ u 2022. godini. Od prosinca 2017. godine zaposlena je kao asistent u Laboratoriju za znanost o prehrani pri Sveučilištu u Zgrebu Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Tijekom svog rada surađivala je na Europskim i nacionalnim projektima te je koautorica 18 znanstvenih radova, 1 stručnog rada, 29 kongresnih priopćenja, 1 poglavlja u knjizi i 1 priručnika. Osim znanstvene aktivnosti sudjeluje u izvođenju predmeta na razini prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Nutricionizam. Aktivno sudjeluju u promicanju struke radom u stručnim udrugama, organizacijom Međunarodnih kongresa nutricionista i stručnih skupova, te radom u uredništva časopisa za popularizaciju znanosti „Hranologija“.

 

Ivona Jukić, univ. bacc. nutr.

Ivona Jukić, studentica je 2. godine diplomskog studija Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Završila je 2022. godine prijediplomski studij Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Kao volonter 2020. godine radila je u studentskom katoličkom centru Palma. Također, volontira u istraživanju: Oglašavanje hrane i pića usmjereno djeci u blizinama škola, u sklopu kojeg prikuplja i analizira podatke o reklamama. Kao studentica, trenutno organizira i provodi radionice u školama Petica- igrom do zdravlja o zdravim prehrambenim navikama za djecu. Član je studentske udruge Probion i sudjeluje u mnogim projektima: Kuham za svoje srce u sklopu kojeg izrađuje jelovnike, te sudjeluje u besplatnim savjetovanjima o pravilnoj prehrani za studente.

 

Maja Zovko, univ. bacc. nutr.

Maja Zovko, studentica je 2. godine diplomskog studija Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Završila je 2022. godine prijediplomski studij Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Kao volonter, 2018. godine pružala je instrukcije iz kemije djeci osnovne škole u župi sv. Nikole, Metković. Kao studentica, 2023. godine sudjelovala je na provedbi radionica za djecu Petica-igrom do zdravlja, o zdravim prehrambenim navikama u sklopu MUZZA tjedna znanosti. Član je studentske udruge Probion i sudjeluje u mnogim projektima: Kuham za svoje srce, u sklopu kojeg izrađuje jelovnike, sudjelovala u organizaciji i provedbi radionice Studentska prehrana, te sudjeluje u besplatnim savjetovanjima o pravilnoj prehrani za studente.