Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Crveno krvno zrnce ili eritrocit?, Lucija Bastiančić, Nikolina Škvorc, Snježana Kužir, Marko Poletto

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 9:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju

Detalji

U sklopu radionice posjetitelji će moći mikroskopirati preparate krvnih razmaza. U pronalasku krvnih stanica, pomoći će im i ulja na platnu (autor: Silivio Trapan). Nakon što pronađu krvne stanice i pogledaju razlike krvnog razmaza sisavaca i peradi, posjetitelji će moći provjeriti svoje znanje rješavanjem interaktivnog kviza.

Biografija:

Lucija Bastiančić rođena je 24. travnja 1992. u Puli. Nakon završene Opće Gimnazije u Puli, 2011. upisala je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2017., a doktorirala 2023. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je kao asistentica na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima Histologija i opća embriologija, Histology with General Embryology, Morfologija riba i Fish Morphology.

 

Poveznica na CRORIS:

https://croris.hr/osobe/profil/34377

 

Nikolina Škvorc rođena je 23. rujna 1994. u Zagrebu. Diplomirala je Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2019. i stekla akademski naziv doktorica veterinarske medicine. Tijekom studija nagrađena je s dvije Rektorove nagrade. 10. veljače 2020. zaposlena je kao asistentica na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te je iste godine na matičnom fakultetu upisala poslijediplomski doktorski studij Veterinarske znanosti. Znanstveno i stručno područje rada usmjereno joj je na histologiju i embriologiju divljih životinja. Članica je Hrvatske veterinarske komore, European Association of Veterinary Anatomists, International Society of Education in Animal Sciences, Lovačke sekcije Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. Oto Rohr i Udruge AMAC-VEF.

Poveznica na CRORIS:

https://www.croris.hr/osobe/profil/37052

 

Prof. dr. sc. Snježana Kužir rođena je 09. travnja 1969. u Zagrebu. Diplomirala je 1996. te se zapošljava se na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti iz područja biomedicine i zdravstva stekla je 2002., a 2006. akademski stupanj doktora znanosti. Trenutno je u zvanju redovite profesorice odnosno znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju.

Voditeljica je obveznog predmeta Histologija i opća embriologija na hrvatskom i engleskom jeziku. Sudjeluje u izvođenju nekoliko izbornih predmeta te na specijalističkom studiju Sudsko Veterinarstvo kao i doktorskom studiju iz Veterinarskih znanosti.

Do sada je bila uključena u istraživanja vezana za tri znanstvena projekta MZOŠ i tri projekta Hrvatske

zaklade za znanost. Suradnica je na tri projekta tematski vezana uz nastavu.

Aktivni je član European Association of Veterinary Anatomists i International Society of Education in Animal Sciences.

 

Poveznica na Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=jTwZdFIAAAAJ&hl=hr&oi=ao

 

Poveznica na CROSBI:

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Snje%C5%BEana%20Ku%C5%BEir|text|profile

 

Marko Poletto