Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Inteligencija u svijetu mikroba, Tibela Landeka Dragičević, Dijana Grgas, Tea Štefanac

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 12:30 - 13:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Na interaktivan način prikazat će se kako mikroorganizmi pokazuju inteligenciju u međusobnoj komunikaciji, prilagodbi, rješenju problema i drugo.

Biografija:

Znanstveni interes prof. dr. sc. Tibele Landeka Dragičević sa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je okolišna biotehnologija, mikrobna ekologija, biološka obrada otpadnih voda, bioremedijacija.

 

Znanstveni interes doc. dr. sc. Dijane Grgas koja radu u Laboratoriju za biološku obradu otpadnih voda na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, je biološka obrada otpadnih voda, okolišna biotehnologija.

 

Asistentica u Laboratoriju za biološku obradu otpadnih voda na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Tea Štefanac mag. ing., radi na izradi disertacije iz područja biotehničkih znanosti, biološke obrade otpadnih voda.