Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Stvaranje materijalnog svijeta, Igor Čatić

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 18:00 - 18:30

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole i odrasli

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji

Od postanka Svemira pred kojih 13,7 do 13,8 milijardi, tek relativno nedavno, pred 3,3 milijuna godina, ljudsko biće započelo je počelo stvaranjem materijalnoga, neživog svijeta. Prema do sada dostupnim arheološkim podacima, iz 2015. godine, načinio je prvo kameno rezalo u mjestu Lomekvi 3, Kenija. Time započinje razdoblje stvaranja neživih artefakta, stvari (nj. Sache, e. thing) Tijekom vremena proširio se broj postupaka stvaranja neživih materijalnih tvorevina koje je moguće načiniti od materijala ili tvari. Pravljenje stvari, artefakata od materijala je područje izradbene tehnike. Za dobivanje proizvoda od tvari, potrebne su procesne reakcije. Tu skupinu naziva se proizvodnom tehnikom. To je temelj stvaranja materijalnih potreba ljudskih bića. Obično se to područje povezuje sa strojarskih fakultetima, no nije nužno. Načinjeni svijet mora se održavati. Tu se javlja humana medicina kao osnovni činitelj. Ostalo održavanje, čine izvedenice humane medicine odnosno održavanja stvari. Pritom treba naglasiti da je suvremena humana medicina sve ovisnija o rezultatima proizvodne tehnike. Sve ima rok uporabnog trajanja. Prelazi se u područje, što učiniti s istrošenim. Postoje različiti načini uklanjanja živoga i neživoga. No jedan sve upotrebljavani izraz nulti otpad (eng. zero-waste) je teorijski nemoguć. Uvijek je rezultat neka vrsta „pepela“. Često opasnog.

Biografija:

Igor Čatić

Prof. emeritus Igor Čatić je umirovljeni nastavnik Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Po zvanju je alatničar i dipl. inž. strojarstva. Gotovo cijeli radni vijek bavio se područjem proizvodnje plastičnih i gumenih tvorevina i potrebno opreme. Osobito kalupa. Sve više se bavi temeljnim područjima stvaranja neživoga materijalnog svijeta i povezivanjem s ostalim područjima ljudskoga stvaralačkog rada. Djelatan je na području jezika, filozofije, medicine, promidžbom vrijednosti plastike i gume. Autor je vrlo velikog broja radova. Od čega su brojni radovi usmjereni prema javnosti. Veliki dio njegove djelatnosti povezan je s društvenim okupljanjima plastičara i gumaraca. Zbog svoje cjelokupne aktivnosti ima najviši članski status Fellow u Institute of Materials, Minning and Minerals u Velikoj Britaniji. Dobitnik je nagrade Society of Plastics Engineers, SAD za svoju uspješnu nastavničku djelatnost. Primio je veliki broj domaćih priznanja i nagrada.