Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> NAŠICE - program FZ 2024. [.pdf]

Festival znanosti - Našice

Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Ulica Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
UMJETNA INTELIGENCIJA I PRECIZNA POLJOPRIVREDA,
Krunoslav Kovačević
22.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
KNJIGE U ANTICI - TABULAE CERATAE,
Anđelko Cvijetović
22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024. izložba voštanih pločica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
RAZVOJ INTELIGENCIJE I KREATIVNOSTI PRED IZAZOVIMA BUDUĆNOSTI,
Marija Pepelko
22.4.2024. interaktivni poster - stalni postav 2., 3. i 4. razred srednje škole
UMJETNA INTELIGENCIJA I ČOVJEK / MORALNA INTELIGENCIJA,
Nikolina Pavlović
22.4.2024. predavanje i radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
SPEKTROFOTOMETRIJA U TLOZNANSTVU,
Adela Grabež Barut
22.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
UMJETNA INTELIGENCIJA,
Adrijana Rajić, Mirjana Rajić
23.4.2024. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
UTJECAJ EOMCIONALNE INTELIGENCIJE NA USPJEŠNOST POSLOVANJA,
Tanja Horvat
23.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
RADIOAKTIVNA- FILM (RADIOAKTIVNOST),
Tomislava Špehar, Barbara Knežević, Marta Božić, Marina Međurečan
23.4.2024. film 2., 3. i 4. razred srednje škole
ŠTO ( NE ) ZNAMO O INTELIGENCIJI?
Sanja Olbina-Borić
23.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
LUMBRIKARIJ-INTELIGENTNI ORAČI TLA,
Adela Grabež Barut
23.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
MULTIPLE INTELLIGENCES: WHAT ARE YOU GOOD AT?,
Vedrana Ćosić
24.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
UPOTREBA ROBOTA U VINOGRADARSTVU,
Adela Grabež Barut
24.4.2024. radionica opća populacija
CROBOT-PRVI HRVATSKI ROBOT U POLJOPRIVREDI,
Krunoslav Kovačević
24.4.2024. radionica opća populacija
MULTIPLE INTELLIGENCES,
Ivana Lijić
24.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
ROBOTI U POLJOPRIVREDI,
Krunoslav Kovačević
24.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
KVIZ OPĆEG ZNANJA,
Vedrana Ćosić
25.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
LOGIČKO-MATEMATIČKA INTELIGENCIJA,
Renata Pintar
25.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
BEYOND TALENT,
Barbara Bošnjak
25.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
KORIŠTENJE UMJETNE INTELIGENCIJE U MARKETINGU,
Lidija Lovrić
25.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
MORALNA INTELIGENCIJA,
Nikolina Pavlović
25.4.2024. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
IZRADA BILJNIH TERARIJA-URAVNOTEŽENI, INTELIGENTNI EKOSUSTAV,
Adela Grabež Barut
25.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
¿ CÓMO USAR LA INTELIGENCIA ARTIFICAL?- RADIONICA KORIŠTENJA UMJETNE INTELIGENCIJE ZA RAZVIJANJE VJEŠTINA U UČENJU ŠPANJOLSKOGA JEZIKA,
Marija Božičanin
26.4.2024. radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
EKSPERIMENTALNO POSTAVLJANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA IZ UZGONA - KRITIČKO I KREATIVNO MIŠLJENJE,
Goran Hajnal, Mario Vučković
26.4.2024. predavanje i demonstracijski pokusi 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
ELEMENTI MUZIKOTERAPIJE UZ AROMATERAPIJU. RAZVIJAMO LI GLAZBENU INTELIGENCIJU I POTIČEMO SINESTEZIJU?
Romana Borš - Mačak
26.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
EMOCIONALNOM INTELIGENCIJOM DO BOLJEG SPOZNAVANJA SEBE I DRUGIH - radionica osvješćivanja emocionalne inteligencije,
Lidija Kovačević, Ljiljana Mihalj, Barbara Kovačević
26.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
IGRAJMO SE LINGVISTIČKI INTELIGENTNO! (HUMOR, GRAMATIČKE IGRE, IGRE RIJEČIMA, IRONIJA, POEZIJA, PRIČE, ANEGDOTE, METAFORE, USPOREDBE I SIMBOLIČKO RAZMIŠLJANJE),
Mirela Rukavina Sabo, Marina Hlavati
26.4.2024. radionica, predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
INTELIGENCIJA - POVIJEST I BUDUĆNOST INTELIGENCIJE,
Ana Derner, Kristina Novak
26.4.2024. radionica, poster, predavanje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i opća populacija
INTELIGENCIJA KROZ POVIJEST,
Senka Erdeš, Dubravka Mesec
26.4.2024. radionica, prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
INTELIGENTNO S ERASMUSOM+ U STRUKU!,
Barbara Bošnjak, Goran Knežević, Sanja Kurucić
26.4.2024. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
IZLAGANJE I DEMONSTRACIJA RADA IZLOŽENIH UČENIČKIH RADOVA,
svi članovi aktiva strojarstva
26.4.2024. pokazivanje i prezentacija učeničkih radova strojarske struke 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
IZRADA BILJNIH TERARIJA - INTELIGENTNI EKOSUSTAV IZRADA LUMBRIKARIJA - INTELIGENTNI ORAČI TLA,
Adela Grabež Barut
26.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
LIKOVNA MRLJAONica (izrada skulpture dinosaura od gline),
Ivan Hajek
26.4.2024. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, djeca s posebnim potrebama, opća populacija
MIKROSKOPIRANJE BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH TKIVA,
Krunoslav Kovačević
26.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
RADIONICA CISCO PACKET TRACER: VIZUALNO STVARANJE RAČUNALNE MREŽE,
Nikolina Duvnjak, Franjo Jusup
26.4.2024. predavanje i demonstracija 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
RADOVI UČENIKA 3. RAZREDA NA TEMU AI I MORALA KREIRANI UZ POMOĆ AI,
Nikolina Pavlović
26.4.2024. izložba opća populacija
ROBOTIKA U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKA,
Adrijana Rajić, Vedrana Orešković, Mirjana Rajić, Marija Ivanković, Monika Sobodić, Marina Pavičić
26.4.2024. radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
ZAKRENI, ZAKRENI - MAŠTU POKRENI!,
Lidija Gerendaj, Ivica Gerendaj
26.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
ŽENE U ZNANOSTI,
Tomislava Špehar, Barbara Knežević, Marta Božić, Marina Međurečan
26.4.2024. radionica, kviz viši razredi osnovne škole, srednja škola
BRANKO TRAJKOV (ZABRANJENO PUŠENJE),
Zlatko Kovač, Anđelko Cvijetović
26.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
GLEDANJE FILMA NA TEMU UMJETNE INTELIGENCIJE,
Višnja Markotić, Jelena Repinc, Ana Matezić - Sudarić
26.4.2024. film i debata opća populacija
TURISTIČKA RAZGLEDNICA NAŠICA (UMJETNA INTELIGENCIJA),
Marina Pavičić, Marina Međurečan
26.4.2024. radionica, prezentacija dokumentarnog filma predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
INTELIGENTNO U EU (EPAS),
Barbara Bošnjak, Snježana Krištofik Juranić, Vesna Dudjak
26.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
NEKA INKLUZIJA BUDE IN!
Ana Štefelić, Alen Dado OŠ kralja Tomislava Našice
26.4.2024. kreativna radionica, predstava djeca s posebnim potrebama
Gradska knjižnica i čitaonica “Našice”
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
PRVI DINOSAUR, Valentina Stanković Dervić, Silvija Šokić (Gradska knjižnica i čitaonica Našice) 23.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
DV Zvončić, Našice - Grad Našice
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
PLOGGING-OM INTELIGENTNO SPAJAMO REKREACIJU I ZAŠTITU PRIRODE, Valentina Vondrak (DV “Zvončić, Našice - Grada Našice, FOOZOS) 26.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole i odgojitelji