Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Proširena stvarnost u geovizualizaciji, Iva Cibilić, Vesna Poslončec-Petrić i Stanislav Frangeš

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:00 - 10:30

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji

Proširena stvarnost je tehnologija koja je do nedavno bila najpoznatija po svojoj primjeni u računalnim igrama i oglašavanju a danas se sve više koristi za mnogo važnije svrhe od puke zabave. Prisutna je u gotovo svim područjima, počevši od industrije, građevine, medicine, marketinga, edukacije, navigacije i turizma, a njene mogućnosti se i dalje istražuju. Aplikacije za prikaz proširene stvarnosti dizajniraju se na razne načine, a dostupnost i pristupačnost pametnih uređaja s ugrađenim senzorima omogućuju sve češće korištenje lokacije u proširenoj stvarnosti. U prezentaciji je predstavljena primjena tehnologije proširene stvarnosti u snalaženju, orijentaciji, i korištenju prostornih podataka.

Biografija:

Iva Cibilić, mag. ing. geod. et geoinf., rođena je 10. 11. 1995. u Dubrovniku, gdje je završila opću gimnaziju. Geodetski fakultet upisala je 2014. gdje je diplomirala 2020. godine. Na Geodetskom fakultetu zapošljava se 2020. kao asistentica u Katedri za kartografiju. Trenutno izvodi vježbe na kolegijima Geovizualizacija, Tematska kartografija, Kartografija. Aktivno sudjeluje u nekoliko međunarodnih projekata (GEOCLIC, SMARTWB). Popis objavljenih radova nalazi se na CRORIS profilu: https://www.croris.hr/osobe/profil/36133

 

izv. prof. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić, rođena je u Vinkovcima 1966. godine. Nakon diplomiranja (1993) zapošljava se u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta u kojem radi na stručnim kartografskim poslovima do 1996. godine. Trenutno je zaposlena na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Katedri za kartografiju te sudjeluje u nastavi iz kolegija Kartografija, Prostorna orijentacija i percepcija okoliša, Tematska kartografija, Geovizualizacija i Praktična kartografija. Aktivno sudjeluje na više međunarodnih projekata (GEOCLIC, SMARTWB i dr.) i urednica je e-novina Svemirski žurnal. Objavila je više radova u recenziranim časopisima, zbornicima skupova i stručnim časopisima, a popis je dostupan na CRORIS profilu: https://www.croris.hr/osobe/profil/5647

 

prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, rođen je 17.7.1959. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1978. upisuje Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji završava 1984. Nakon završetka studija zapošljava se u Geozavodu, a od 1986. je asistent na Geodetskom fakultetu. Poslijediplomski studij na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 1993. obranom magistarskog rada Razlikovanje objekata na kartama površinskim signaturama. Doktorirao je na istom Fakultetu 1998. s disertacijom Grafika karte u digitalnoj kartografiji. Godine 2000. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent, 2003. u izvanrednog profesora, 2007. u redovitog profesora i 2012. u redovitog profesora u trajnom zvanju. Od 2005. do 2007. bio je prodekan za nastavu i studente, a od 2007. do 2011. dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Održava predavanja iz predmeta: Kartografija, Topografska kartografija, Tematska kartografija, Geovizualizacija i Praktična kartografija. Od 2013. do 2017. član je Matičnog odbora za područje Tehničkih znanosti – znanstvena polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje MZOS. Od 2011. do 2017. je dopredsjednik za geovizualizaciju Hrvatskoga kartografskog društva, a od 2013. član Uredničkog odbora Geodetskog lista. Član je Hrvatskoga geodetskog društva, Hrvatskoga kartografskog društva i Međunarodnoga kartografskog društva (ICA). Sam ili u koautorstvu objavio je više od 90 znanstvenih, te više od 100 različitih stručnih radova. Mentor je preko 130 diplomskih radova, mentor je dva rada nagrađena Rektorovom nagradom, tri magistarska rada i tri disertacije. Samostalno ili u koautorstvu objavio je preko 200 različitih kartografskih prikaza.