Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Klimatske promjene i prilagodba u energetici, Ružica Lončar

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 10:00 - 11:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole i djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Ekstremni vremenski događaji sve više utječu na sve dijelove energetskog sustava. Najvažnije promjene uključuju porast srednjih i ekstremnih temperatura zraka i vode, promjene u raspoloživim količinama vode, opasnosti od poplava i ostale opasnosti vezane uz posljedice klimatskih promjena. Takve će promjene utjecati na dostupnost primarnih energenata, posebno obnovljivih izvora energije, kao i na pretvorbu, prijenos ili transport, distribuciju i skladištenje energije te na potražnju za energijom. Naša upotreba i proizvodnja energije imaju golem utjecaj na klimu, ali je i utjecaj u suprotnom smjeru sve očitiji. Klimatske promjene mogu mijenjati naš potencijal za proizvodnju energije i naše energetske potrebe. Globalni problemi s kojima se suočavamo jesu nedostatak energije, nedovoljna sigurnost i opskrba energijom, zagađenje okoliša i klimatske promjene. Kako bi se smanjila emisija negativnih utjecaja na okoliš i potaknuo održivi razvoj važno je ostvariti energetsku održivost. Usmjerena je na smanjenje uporabe neobnovljivih izvora energije i povećanje udjela obnovljivih izvora energije. Pojam energetske učinkovitosti odnosi se na niz planova i mjera kojima je svrha uporaba minimalne količine energije, a da se pritom zadrži jednaka kvaliteta i učinkovitost. To znači da se povećanjem energetske učinkovitosti postiže jednaka kvaliteta rada ali uz manju uporabu energije. Interaktivna radionica je planirana za učenike srednjih škola i zainteresiranu javnost.

Biografija:

Ružica Lončar, prof. geologije i geografije, savjetnik zaposlena je u I. tehničkoj školi Tesla u Zagrebu. Diplomirala je na PMF – u geografski odsjek 1998. godine. Voditeljica je ŽSV -a nastavnika geografije u strukovnim školama Grada Zagreba, autorica udžbenika iz geografije za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, metodičkih priručnika, inovativnih metoda poučavanja od kojih je izrada digitalnih obrazovnih sadržaja u sklopu projekta MZO i – nastava, geomatematika, projekti održivog razvoja i sl. Sudjelovala je u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, uglavnom usmjerenim na utjecaj tehnologije na okoliš, gospodarstvo i stanovništvo u kojima potiče učenike na kritičko i kreativno mišljenje s ciljem rješavanja problema na temelju prethodno usvojenih znanja. Vrlo često povezuje znanja iz geografije i strukovnih tehničkih predmeta što omogućuje razvoj tehničke inteligencije. U školskoj godini 2020./2021.i 2021./2022., 2022./2023. izabrana je u petstotinjak najuspješnijih odgojno – obrazovnih djelatnika koji su doprinijeli unaprjeđenju odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Dobitnica je Nagrade za poučavanje geografije u 2023. godini koju dodjeljuje Hrvatsko geografsko društvo.