Festival znanosti - Požega

Katolička gimnazija u Požegi, Pape Ivana Pavla II. 6
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
INTELIGENCIJA SRCA, Dalibor Divković, Martina Franjić 22.4.2024., 22.4.2024., 24.4.2024., 24.4.2024. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, Ratarnička 3, Požega
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
MLADI U VIRTUALNOM SVIJETU, Marija Krip, Lea Diklić, Ivan Vukoja 22.4.2024. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Vukovarska 17, Požega
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
UMJETNA INTELIGENCIJA: ŠTO SU I KAKO RADE NEURONSKE MREŽE?, Kristian Đokić 24.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1.razred srednje škole