Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Inteligentne gljive, Sanja Novak Agbaba i Nevenka Ćelepirović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 12:00 - 13:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Inteligencija gljiva je fascinantno područje proučavanja koje dovodi u pitanje tradicionalne predodžbe o inteligenciji. Gljive, unatoč nedostatku središnjeg živčanog sustava, pokazuju ponašanje i sposobnosti koje sugeriraju oblik inteligencije odnosno kompleksnu razinu obrade informacija. Važna svojstva gljivične inteligencije ključna su za njihov opstanka i preživljavanje u različitim okolišima. Gljive stvaraju opsežne mreže micelija kako bi se povezale i surađivale razmjenom hranjivih tvari, kemijskih signala i genetskog materijala. Gljive pokazuju visoku razinu osjetljivosti na promjene u svojoj okolini. Mogu otkriti temperaturne fluktuacije, varijacije u kemijskim koncentracijama i prisutnost drugih živih bića i u skladu s tim modificirati svoj razvoj. Gljive mogu učiti i pamtiti informacije. Studije pokazuju da gljive imaju sposobnost prilagodbe različitim čimbenicima okoliša te povezuju podražaje s pozitivnim ili negativnim ishodima. Međusobno komuniciraju i surađuju u koordiniraju dijeljenje prehrane, obranu od predatora te stvaranju simbiotskih odnosa putem kemijske i molekularne komunikacije. Pokazuju izvanrednu prilagodljivost. Infiltriraju se u tlo, organsku tvar i žive organizme. Brzo reagiranje na promjene okoliša i prilagođavanjem rasta. Istraživanje inteligencije gljiva pomiče granice biologije gljiva i dovodi u pitanje tradicionalnu inteligenciju i kognitivne teorije. Izrazite sposobnosti gljiva mogle bi pružiti vrijedne uvide istraživačima koji proučavaju biološku inteligenciju.

Biografija:

Dr. sc. Sanja Novak Agbaba diplomirala je i doktorirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje. Voditeljica je Laboratorija za fitopatološka ispitivanja. Znanstveni i stručni interes joj je zaštita šuma i šumarska fitopatologija.Voditeljica je i suradnica na stručnim i znanstvenim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova (CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=136942)

 

Dr. sc. Nevenka Ćelepirović diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo. Voditeljica je Laboratorija za molekularno-genetička ispitivanja. Bavi se istraživanjem populacijske genetike u šumarstvu i detekcijom patogenih gljiva. Sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova (CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262073&period=2007).