Festival znanosti - Omiš

Društvo Naša djeca Grada Omiša, Ante Starčevića 2, 21310 Omiš
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
More, umjetničko- edukativna radionica,
voditelji: Martina Milina i Marina Fistanić
22.4.2024. prezentacija predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Meteorologija- izrada instrumenata,
voditelji: Martina Milina i Marina Fistanić
24.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole