Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Možemo li vidjeti toplinu?: Istraživanje svijeta termalnom kamerom, Vanja Miljković, Ela Ključarić, Lovro Klarić i Mate Botica

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 13:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

"Možemo li vidjeti toplinu?: Istraživanje svijeta termalnom kamerom" je interaktivna vježba i radionica u kojoj ćemo uvesti školarce u svijet termalnog snimanja. Učenici će imati priliku sami pomoću termalne kamere opažati temperaturne razlike između predmeta koji nas okružuju i ljudskog tijela te vidjeti što se događa prilikom njihove interakcije. Ideja ove radionice je pokazati učenicima kako se mogu baviti znanošću od najranije dobi te im dati priliku otkriti i vidjeti ono što je ljudskom oku nevidljivo. Na osnovu dobivenih rezultata moći će doći do zaključaka u kojim bi se sve područjima ta tehnologija mogla primijeniti.

Biografija:

Doc.dr.sc. Vanja Miljković, docentica je na Katedri za hidrografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu aktivno sudjeluje u radu na više znanstveno-istraživačkih projekata: HRZZ projekt GEOMSAT (2018-2022), INTERREG projekt HR-ITA „Change We Care“ (2019-2022), HIDROLAB - znanstveni projekt na natječaju Ulaganje u znanost i inovacije, Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, te projektu „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“. Članica je Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Hrvatsko-Poljske Znanstvene Mreže (CPSN) i Hrvatskog geodetskog društva. Popis objavljenih radova nalazi se na CROSBI profilu: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/225500.

 

Ela Ključarić, mag. ing. geod. et geoinf. od 2023. godine zaposlena je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistentica na Katedri za hidrografiju, Zavod za geomatiku. Sudjeluje u izvođenju nastave (projektantske i terenske vježbe), te je voditeljica na više diplomskih radova. Sudjeluje kao aktivni istraživač na projektu „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“. Članica je Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i Hrvatskog geodetskog društva.

 

Lovro Klarić, mag. ing. geod. et geoinf. zaposlen je od 2020. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent na Katedri za hidrografiju, Zavod za geomatiku. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave (projektantske i terenske vježbe), te je voditelj na više diplomskih radova. Sudjeluje u izradi više stručnih projekata i elaborata u svojstvu suradnika i koautora iz područja daljinskih istraživanja i hidrografije, te je aktivni istraživač na projektima: „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“, "HIDROLAB – Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog ekosustava", „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za geomatiku, Katedri za hidrografiju. Član je Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Sudjelovao je na različitim znanstvenim, stručnim i edukacijskim aktivnostima u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Mate Botica, mag. ing. geod. et geoinf. zaposlen je 2023. godine na na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent na Katedri za hidrografiju, Zavod za geomatiku. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave (projektantske i terenske vježbe), te je voditelj na više diplomskih radova. Član je Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.