Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Inteligentni mikroorganizmi u zaštiti bilja, Sanja Kajić

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 14:00 - 14:30

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji

Primjena mineralnih gnojiva i kemijskih sredstava za zaštitu bilja sastavni je dio suvremene poljoprivredne proizvodnje. Osim što ove mjere poskupljuju proizvodnju i dovode do smanjenja kvalitete proizvoda, one uzrokuju i čitav niz negativnih posljedica na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Jedan od načina smanjenja upotrebe mineralnih gnojiva i kemijskih sredstava za zaštitu bilja je upotreba bakterija promotora biljnog rasta (Plant growth promoting rhizobacteria, PGPR). PGPR bakterije stimuliraju biljni rast pomoću velikog broja direktnih i indirektnih mehanizama. Direktni mehanizmi omogućavaju bolju opskrbu mikro i makrohranjivima, dok stimulacijom sinteze biljnih hormona reguliraju procese u samoj biljci i potiču biljni rast i razvitak. Indirektni mehanizmi obuhvaćaju sintezu različitih antibiotika kojima suzbijaju biljne patogene. Prednost upotrebe biopreparata na bazi PGPR bakterija leži u tome da one kao stalni stanovnici tla ne predstavljaju opasnost kakvu sa sobom nosi primjena mineralnih gnojiva i pesticida.

Biografija:

Sanja Kajić

dr.sc. Sanja Kajić rođena je 11. veljače 1986. u Sarajevu. Nakon završene srednje škole upisala je studij Biologije, smjer Molekularna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala je 2011. Zaposlena je kao poslijedoktorandica na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu za mikrobiologiju. Znanstveni interes prvenstveno je usmjeren na područje mikrobiologije tla sa posebnim naglaskom na simbioznu fiksaciju dušika i bioraznolikost prirodnih populacija mikroorganizama. Dobitnica je individualne FEMS-ove stipendije za mlade istraživače u skopu koje je boravila na specijalizaciji na Faculty of Biological and Environmental Sciences, Sveučilišta u  Helsinkiju u Finskoj. Kao prvi autor ili koautor do sada je objavila 15 znanstvenih radova, te je sudjelovala na 23 znanstvena skupa.