Festival znanosti - Ilok

Osnovna škola Julija Benešića, Trg Sv. Ivana Kapistrana 1, Ilok
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
MALI LJUDI, VELIKE EMOCIJE, Katarina Drinovac (OŠ Julija Benešića Ilok) i učenici 4.a razreda 22.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
UPOZNAJMO DINOSAURE UZ POMOĆ MATEMATIKE, Katarina Drinovac (OŠ Julija Benešića Ilok) i učenici 1.b razreda 26.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole