Festival znanosti - Pula

Dječji vrtić Mali svijet PO Latica, Krležina 41, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Tamara Zrinić, Sara Stjepanović, Rajana Čipčić: Istražujmo svijet boja 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019. izložba Opća populacija
Dječji vrtić Mali svijet PO Vjeverice, Tina Ujevića 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sandra Mecanović, Karla Nefat: Boje i neboje 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet PO Zvončići, Osječka 7, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Izabela Homoky, Azra Glavić, Andrea Jurić: Dugine boje 9.4.2019., 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Izvor, Kamenjak 6, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Hasnija Anja Dubinović, Davorka Rački Zimolo, Brigita Jurcan: Boje oko nas 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Medulin, Munida 3, Medulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Miroslav Huzjak: Poticanje kreativnosti kod djece 8.4.2019. predavanje Opća populacija
Severka Verbanac, Lorena Pliško Seferagić: Boje i poticanje kreativnog izričaja kod djece predškolske dobi 9.4.2019., 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Pula - Dječji vrtić Zvjezdice, Koparska 31A, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Elida Juričić, Snježana Ivetić, Barbara Goleš: Boje u igri i životu 9.4.2019. radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Evelina Majcan-Lenić: Čarolija boje u kapima vode 12.4.2019. Radionice Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sabina Lacmanović: O ukusima i bojama ne valja se prepirati. Ali raspravljati se može ... osobito ako želimo donositi bolje odluke. 11.4.2019. predavanje Opća populacija
Morena Paulišić. Organizacijsko ponašanje: Zašto je važno razumjeti boje ? 11.4.2019. predavanje Opća populacija
Dragan Benazić, Erik Ružić, Sara Maga: Boje u marketingu 12.4.2019. predavanje Opća populacija
Manuel Benazić: Boja novca 12.4.2019. predavanje Opća populacija
Tea Hasić: Boja kao nekonvencionalni žig – analiza slučajeva iz prakse 12.4.2019. predavanje Opća populacija
Dean Učkar: Život u crvenom 12.4.2019. predavanje Opća populacija
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Otvaranje i predstavljanje Festivala znanosti u Puli 8.4.2019. Otvaranje Festivala znanosti Opća populacija
Antonio Šiber: Koje ti boje trebaju da obojiš svijet? 8.4.2019. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Korado Korlević: Boje turizma 9.4.2019. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Danijela Poljuha: Game of tones - boje na tanjuru 10.4.2019. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Jasna Verk, Davor Marčeta: Mala škola škola čiste energije, Kako nastaje duga 10.4.2019. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Neva Slani: Boje, što volimo boje 11.4.2019. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Dječji vrtić Mali svijet, Banovčeva 29, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vedrana Sanković i Irena Brajković: Igrajmo se i istražujmo bojama 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Osnovna škola Tone Peruško Pula, Poljana Sv.Martina 6, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Danijela Čelić, Jelena Božac: Fraktalne boje 9.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Edi Rosin: Boja kao vidni osjet ovisan o frekvenciji svjetlosnoga zračenja 11.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
OŠ Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Branka Sironić, Ana Okmaca: Kartuline sriće 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019. Radionice Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vernesa Kaltak: Boje su u našim očima 10.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Osnovna škola Veli Vrh Pula, Josipa Zahtile 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Igor Jovanović: BOJE VELOVRŠKIH DRESOVA 12.4.2019. predavanje Opća populacija
Osnovna škola - Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula ‒ Pola, Santoriova 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Rosanna Biasiol Babić, Petra Rajh, Andrea Močinić, Franco Aničić: Nel mondo dei colori – Šareni svijet- World of Color 10.4.2019. predavanje Opća populacija
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Igor Macuka, Ivan Popčević, Aneta Andrašević: Boje u fizici 8.4.2019., 9.4.2019. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kristina Opatić: Šarena matematika 9.4.2019. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Ira Maslovar: Biologija boja 11.4.2019., 12.4.2019. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Dunja Ćosić, Blanka Žagar, Vedrana Božić, Mateja Fegeš, Mirna Gruić, Marija Došen, Marina Jantoš-Grubešić, Elvedina Korda: Obojena znanost 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Đenifer Perhat, Vedran Volaković, Filip Latinčić: Kromatičnost 8.4.2019. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Mario Turić, Denis Gentilini: Od ultraljubičastog do infracrvenog 9.4.2019. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Snježana Knezović: Boje i prostor 10.4.2019. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Breza Žižović: Spektroskopi 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019. izložba Opća populacija
Petra Burić, Neven Iveša, Ines Kovačić, Dijana Majstorović, Moira Buršić, Gioconda Millotti: Boje prirode 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019. radionica Opća populacija
Lorena Lazarić, Snježana Močinić: I colori negli occhi dei bambini (Boje u očima djece) 10.4.2019. radionica Opća populacija
Aleksandra Rotar: Boja svjetlosti 11.4.2019. predavanje Opća populacija
Janko Žufić: Izradi crtani film, snimi i izradi film pomoću kamere i virtualne stvarnosti 12.4.2019. radionica Opća populacija
Naoyuki Matsuno, Stefani Silli: Ljepota unutar tame u Japanu 12.4.2019. predavanje Opća populacija
Blaženka Martinović, Lina Pliško, Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta, Samanta Milotić Bančić, Sandra Tamaro: O bojama u jeziku i o jeziku u bojama 12.4.2019. predavanje Opća populacija
Ustanova centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Josipa Bilić, Vedrana Špada: Boje - ''Pomagači'' i ''Subjekti'' u kemijskim analizama 9.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, srednja škola
Josipa Bilić, Vedrana Špada: Boje - ''Pomagači'' i ''Subjekti'' u kemijskim analizama 11.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Jasna Verk, Mirza Salihović: Maketarstvo uporabnih predmeta 8.4.2019. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Jasna Verk, Petra Mrvić: Mala škola informatika, Boje u računalnoj grafici 8.4.2019. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Jasna Verk, Moris Peruško: Maketarstvo Diorama 10.4.2019. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Jasna Verk, Davor Marčeta: Elektronika i robotika, Difuzne boje 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Jasna Verk, Ivan Iskra: Eko-lego konstruktorstvo 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Jasna Verk, Richard Peršić: Brodomaketarstvo i modelarstvo 12.4.2019. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije, Frane Glavinića 3, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Josipa Bilić, Vedrana Špada: Boje u kemijskim pokusima 10.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, srednja škola
Josipa Bilić, Vedrana Špada: Boje u kemijskim pokusima 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Astronomsko društvo „Istra“ Pula, Park Monte Zaro, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Luciano Gržinić, Damir Šegon: Promatranje neba 12.4.2019. Promatranje Opća populacija
Matio Turić: O bojama zvijezda 12.4.2019. predavanje Opća populacija
Medicinska škola Pula, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sanja Benazić-Kliba, Sanja Sobol: Ogledalo plave boje 10.4.2019. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole