Tea Hasić: Boja kao nekonvencionalni žig – analiza slučajeva iz prakse

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 12:00 - 0:00

Organizacija:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Opća populacija