Blaženka Martinović, Lina Pliško, Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta, Samanta Milotić Bančić, Sandra Tamaro: O bojama u jeziku i o jeziku u bojama

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 12:00 - 14:00

Organizacija:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Opća populacija