Kristina Opatić: Šarena matematika

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 8:00 - 0:00

Organizator:
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Ljubitelji matematike odavno znaju da matematiku ne čine samo formule, jednadžbe, grafovi i stalno računanje.
Šarena matematika sadrži mnoštvo zanimljivih činjenica, anegdota, simpatičnih zadataka i praktičnih rješenja.

Biografija:

Kristina Opatić rođena je u Puli 1973. godine. Nakon završene matematičke gimnazije, 1992. godine upisala je studij matematike, inženjerski profil, na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija izabrala je smjer primijenjena matematika i diplomirala 1998. godine. Devet godina radila je u strukovnoj školi, tri godine u osnovnoj školi i od 2010. godine zaposlena je u Gimnaziji Pula.