Josipa Bilić, Vedrana Špada: Boje - ''Pomagači'' i ''Subjekti'' u kemijskim analizama

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 11:00 - 13:00

Organizator:
Ustanova centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Viši razredi osnovne škole, srednja škola

Detalji:

Učenici će moći razgledati METRIS (laboratorije i opremu) te će im se na zanimljiv način, kroz demonstracije određenih analiza, prikazati kako se kroz upotrebu ''boja'' i bojila dolazi do rezultata kemijskih analiza, odnosno različitih otkrića. Prezentirat će im se rad METRIS-a, odnosno analize u kojima se koriste i/ili analiziraju boje, odnosno bojila te će učenici i sami kroz par praktičnih pokusa moći analizirati određene supstance (upotrebom kolorimetrijskih reakcija i svjetlosne mikroskopije). Na panou, slikama i posterima izloženima u Ustanovi METRIS moći će sami vidjeti utjecaj kemijskih analiza koje koriste boje na svakodnevni život.

Biografija:

Josipa Bilić, magistra inženjerka molekularne biotehnologije. Radi u Biotehničkom odjelu Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS. Ima 5 godina radnog iskustva. Njezine operativne sposobnosti uključuju metode molekularne spektrometrije (FT-IR, UV/Vis), organske sinteze i ekstrakcije i mikroskopiju (FE SEM, svjetlosna, FT-IR), a njena su područja rada kemijske i mikrobiološke analize prehrambenih proizvoda, pitke vode i otpadnih voda. Također, educirana je za pripremu i implementaciju projekata, koje financira Europska unija.
Vedrana Špada, diplomirana inženjerka kemijske tehnologije, polaznica poslijediplomskoga doktorskoga studija na Tehničkome fakultetu u Rijeci te asistentica iz kolegija Materijali 1 i 2 na studiju Proizvodno strojarstvo Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Ima 11 godina radnog iskustva, od toga 8 godina u laboratorijskome radu na sofisticiranoj opremi, IRI aktivnostima u području materijala prema narudžbi klijenata i u provedbi europskih projekata i na projektima zaštite okoliša. Sudjelovala je u izradi planova gospodarenja otpadom te radila na projektima obrade otpadnih voda. Voditeljica je kemijskog odjela i upraviteljica kvalitete prema HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovala je u aplikaciji i provedbi projekata iz programa INTERREG III A /PHARE 2006, IPA slovensko-hrvatska prekogranična suradnja i IPA II ADRIATIC CBC kao projektna ekspertica i voditeljica ekspertnih timova.