Manuel Benazić: Boja novca

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 11:00 - 0:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija