Festival znanosti - Čabar

Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, Zagrebačka ulica 2, 51304 Gerovo
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Martin Kvaternik: 50 godina od spuštanja čovjeka na Mjesec* 10.4.2019. Predavanje, promatranje Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Tršće
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Udruga mladih Motus: Dan znanosti - Boje 9.4.2019. Prezentacija Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija
Damjan Kovač: Boje 12.4.2019. Predavanje Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51306 Čabar

Napomena:

Napomena: Kontakt osobe, Sanja Janeš 098267164, Sanja Križ 098578955.

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
USBRI: Putujući znanstvenici 8.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Marija Maksimović: Tangram 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Marija Maksimović: Kviz profesorice Šifrice 11.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole