Petra Burić, Neven Iveša, Ines Kovačić, Dijana Majstorović, Moira Buršić, Gioconda Millotti: Boje prirode

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 8:00 - 13:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 13:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 13:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Opća populacija

Lokacija:
Aula Tone Peruška

Detalji:

Posjetitelji će u velikoj auli ‘’Tone Peruška’’ biti upoznati s radionicama na temu ‘’Boje prirode’’ te raspoređeni u grupe po 3-5 osoba. Za prolazak kroz svaku radionicu predviđeno je 10-15 minuta.
Radionice će izvoditi studenti i voditelji/ce. Posjetitelji će radionica saznati odgovore na pitanja poput Imaju li svi organi u ljudskome tijelu istu boju? Što daje boju cvijeću i lišću? Kako i zašto neke životinje mogu mijenjati svoje obojenje? Što uzrokuje promjenu obojenja pojedinih organa kod biljaka, životinja i ljudi? Što čini “morski” otpad te kako ga pravilno razvrstati u spremnike različitih boja? i mnoga druga. Studenti i voditelji pripremit će zanimljive pokuse, demonstracije, prezentacije i plakate.
Za posjetitelje će u istome prostoru biti postavljene izložbe studentskih radova na temu ‘’Boje prirode’’.

Biografija:

Dr. sc. Petra Burić asistentica je na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i vanjska suradnica na projektima Centra za istraživanje mora u Rovinju. Autorica je i koautorica više znanstvenih radova te je održala brojna znanstvena i popularna predavanja u tuzemstvu i inozemstvu na temu nanotoksikologije i embrionalnoga razvoja morskih ježinaca. Članica je Hrvatskoga toksikološkoga društva.
Neven Iveša, dipl. ing. biol. asistent je na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Autor je i koautor nekoliko knjiga te više znanstvenih i stručnih radova. Održao je brojna popularno-stručna predavanja u tuzemstvu i inozemstvu u području ihtiologije, zaštite okoliša i prirode. 
Doc. dr. sc. Ines Kovačić zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, te na Sveučilišnome prediplomskome studiju Znanost o moru. Vanjska je suradnica Centra za istraživanje mora u Rovinju. Autorica je i koautorica više znanstvenih radova i udžbenika. Članica je Hrvatskoga biološkoga društva i Hrvatskoga toksikološkoga društva.
Dijana Majstorović, mag. med. techn. predavačica je na Stručnome preddiplomskome studiju Sestrinstvo, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Članica je Hrvatske komore medicinskim sestara i International Society of Nurses in Genetics.