Aleksandra Rotar: Boja svjetlosti

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 11:00 - 0:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija