Edi Rosin: Boja kao vidni osjet ovisan o frekvenciji svjetlosnoga zračenja

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 9:30 - 0:00

Organizator:
Osnovna škola Tone Peruško Pula, Poljana Sv.Martina 6, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole