Jasna Verk, Davor Marčeta: Elektronika i robotika, Difuzne boje

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 17:00 - 18:30

Organizacija:
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole