Igor Jovanović: BOJE VELOVRŠKIH DRESOVA

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 11:15 - 0:00

Organizator:
Osnovna škola Veli Vrh Pula, Josipa Zahtile 1, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija