Sabina Lacmanović: O ukusima i bojama ne valja se prepirati. Ali raspravljati se može ... osobito ako želimo donositi bolje odluke.

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:00 - 0:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija