Sanja Benazić-Kliba, Sanja Sobol: Ogledalo plave boje

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 10:00 - 0:00

Organizator:
Medicinska škola Pula, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Planirane aktivnosti provedbe na temu „ Ogledalo plave boje“ odnose se na prezentiranje uloge i važnosti plave boje u sestrinstvu, kojom se želi predočiti razlog odabira plave boje u sustavu. Povezanost bi se odnosila kroz različite grane medicine, uz povezivanje boja koje se nalaze na radilištima te značaj istih (svijetloplava, tamnoplava, zelena, roza, ljubičasta, siva, bijela, šarena, žuta..). Aktivnosti bi se provodile kroz kratko predavanje učenika (utjecaj boja u prostorijama boravka osoblja i korisnika), učenicima i nastavnicima, izradu plakata na zadanu temu, kao i demonstracija različitih uniformi uz značaj istih.

Biografija:

Sanja Benazić-Kliba, rođena je 15. prosinca 1980. u Puli. Završila srednju medicinsku školu u Puli 1998./99. Po završetku školovanja, zaposlila sam se u Domu za starije i nemoćne do 2003. godine. Iste sam se godine zaposlila u OB-u Pula, radila sam u Službi za kirurške bolesti u operacijskoj sali do 2013. te se iste godine zaposlila u Medicinskoj školi Pula, kao nastavnica strukovnih predmeta. U međuvremenu sam završila Studij sestrinstva u Zagrebu, pedagoške kompetencije pri Sveučilištu Jurja Dobrile i trenutno sam na magisteriju Menađmenta u sestrinstvu pri Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Koordinatorica sam za e-medicinu, kao i delegatkinja komore medicinskih sestara za Istarsku županiju. Trenutno obnašam dužnosti v. d. ravnateljice Medicinske škole Pula.