Festival znanosti - Lošinj

Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Što su to boje? (izložba Zajednice tehničke kulture Grada Malog Lošinja) 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019. izložba 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Svjetlost i boje (Dorian Božičević, mag. theol.) 10.4.2019. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Srednja škola Ambroza Haračića
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Svjetlost i boje (Dorian Božičević, mag. theol.) 11.4.2019. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole