Festival znanosti - Benkovac

OŠ Benkovac, Benkovac, A. Mihanovića 21b
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Mimikrija, Željka Ušljebrka 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019. predavanje Osnovna škola
Prehrana u bojama, Josipa Gaurina 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019. predavanje Osnovna škola
Sok crvenog kupusa kao indikator ( kako se mijenja boja različitih otopina ako u njih dodamo sok crvenog kupusa), Ivanka Budić-Kralj 10.4.2019. Demonstracijski pokusi Osnovna škola
Napravimo dugu, Bojana Oreb 10.4.2019. radionica Osnovna škola
OŠ Benkovac, Područna škola Perušić, Perušić
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Boje osjećaja, Marina Nekić 9.4.2019. radionica Osnovna škola
Ivan Goran Kovačić, Lišane Ostrovičke, Benkovac
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Reljef u bojama, Marica Mamut 11.4.2019. radionica Osnovna škola