Danijela Čelić, Jelena Božac: Fraktalne boje

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 10:00 - 0:00

Organizator:
Osnovna škola Tone Peruško Pula, Poljana Sv.Martina 6, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Detalji:

Uvodno predavanje o tome što je fraktal. Uočavanje fraktala u prirodi. Metoda fraktalnoga crtanja prema Tanziliji Polujahtovi. Analiza fraktalnoga crteža. Izložba radova.

Biografija:

Danijela Čelić, učiteljica matematike u OŠ Tone Peruška. Rođena je 1981. godine u Rijeci, završila je studij matematike i informatike na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Od 2011. godine predaje u OŠ Tone Peruška. Od 2015. godine bavi se mentalnom aritmetikom, mindfullnesom i srodnim programima. 
Jelena Božac, psihologinja u OŠ Tone Peruška. Rođena je 1979. godine u Osijeku, završila je studij psihologije na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Završila je 1. i 2. stupanj kognitivno-bihevioralne terapije. Od 2018. radi na mjestu stručne suradnice psihologinje u OŠ Tone Peruška Pula.