Jasna Verk, Petra Mrvić: Mala škola informatika, Boje u računalnoj grafici

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 17:00 - 18:30

Organizator:
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Detalji:

Učenicima od 1. do 4. razreda omogućava se razvoj vještina djelotvorne uporabe računala i korisničkoga programa te kreativno izražavanje korištenjem alata za crtanje i bojanje. Boja je vrlo kompleksan pojam, koji se izučava s motrišta fizike, psihologije, umjetnosti i grafičkoga dizajna. 
Na temu „Boja“ učenici će prezentirati primjenu boje u računalnoj grafici, koja značajno povećava mogućnosti i kvalitetu predodžbe složenijih objekata. Uz podršku nastavnika, izradit će prezentaciju digitalnoga dizajna, s naglaskom na pažnju pri izboru i kombiniranju boja u MyPaintu. Program ima jednostavno sučelje povezano s neograničenim veličinama platna i izvrsnim setom četki, zahvaljujući kojima se slike na računalu mogu nacrtati, baš kao i na platnu.

Biografija:

Jasna Verk rođena je u Puli. Diplomirala je na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula. Voditeljica je Centra za tehničke aktivnosti Veruda. Priprema i organizira održavanje radionica iz raznih područja tehnička kulture i informatike za učenika i odrasle osobe.
 

Petra Mrvić rođena je 1989. u Puli. Završila Gimnaziju Pula, diplomirala 2014. na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Zaposlena u OŠ Šijana i OŠ Vidikovac, vanjska suradnica u CTA-u Veruda Pula.