Lorena Lazarić, Snježana Močinić: I colori negli occhi dei bambini (Boje u očima djece)

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 8:30 - 12:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Opća populacija

Detalji:

Studentice će ponuditi predškolskoj djeci različite radionice na temu Boje iz područja Metodike govorne komunikacije i Metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova.

Biografija:

Lorena Lazarić rođena je u Puli. Po završetku studija talijanskoga jezika i književnosti na Pedagoškome fakultetu u Puli, zapošljava se kao profesorica u osnovnoj školi. Od 1999. sudska je tumačica za talijanski jezik. Recenzentica je udžbenika namijenjenih učenju talijanskoga jezika u predškolskim ustanovama i školama. Dugogodišnja je suradnica AZOO-a: voditeljica Županijskoga stručnoga vijeća za talijanski jezik u osnovnoj školi Istarske županije (do 2007.), članica Ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnog ispita iz talijanskoga jezika (od 2013. do 2015.), kritička prijateljica u CKR-u, predsjednica Državnoga povjerenstva za natjecanja iz talijanskoga jezika. Od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Izlagala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu te objavila više stručnih i znanstvenih radova. Trenutno obnaša funkciju v.d. predstojnice Odsjeka za predškolski odgoj. 
Snježana Močinić rođena je 15. studenoga 1956. godine u Labinu. Poslijediplomski znanstveni magistarski studij završila je na Pedagoškome fakultetu u Rijeci (sadašnji Filozofski fakultet) 2004. god., a sveučilišni doktorski studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 2015. godine.
Radno iskustvo stječe najprije kao učiteljica razredne nastave u talijanskim osnovnim školama, zatim kao predavačica na Filozofskome fakultetu i Visokoj učiteljskoj školi u Puli Sveučilišta u Rijeci. Preustrojem pulskih visokoškolskih ustanova, nastavlja raditi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, sadašnjem Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Nositeljica je i realizatorica nekoliko metodičkih kolegija s nastavom na talijanskom jeziku. Uz nastavni rad, sudjelovala je u izradi i doradi više studijskih programa, preuzimala odgovorne organizacijske i vodeće poslove te bila članicom povjerenstava i odbora na razini sastavnica Sveučilišta. Od 2000. godine predsjednica je Povjerenstva za stručne ispite odgojitelja predškolske djece na talijanskome jeziku. Od 2005. godine vrši dužnost voditeljice Katedre za studij na talijanskome jeziku. Objavila je brojne stručne i znanstvene radove te surađivala na dvama nacionalnim znanstvenim projektima i jednom međunarodnom.