Festival znanosti - Đakovo

Katolički bogoslovni fakultet, 31400 Đakovo
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
„Simbolika boja u kršćanstvu i njegovu navještaju“; moderator: Stjepan Radić, Podtema 1.: „Uloga i važnost boja u kršćanskoj liturgiji“; sugovornik: Zvonko Pažin Podtema 2.: „Uloga i važnost boja u vjeronaučnoj nastavi“; sugovornik: Ivica Pažin 9.4.2019. Tribina Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija