Breza Žižović: Spektroskopi

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 19:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 19:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 19:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 19:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 19:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
Opća populacija

Lokacija:
Predvorje fakulteta

Detalji:

Studenti će od didaktički neoblikovanoga materijala izraditi spektroskope i kaleidoskope koji će biti izloženi u predvorju fakulteta.

Biografija:

Breza Žižović, rođena u Puli 1973. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Puli. Nakon završene srednje škole, upisuje Pedagoški fakultet u Puli, smjer razredna nastava, i nakon završetka stječe stručni naziv učiteljice.

Po završetku Pedagoškoga fakulteta, odlazi u Veneciju, gdje na Scuola internazionale di grafica pohađa dvije godine smjer Slikarstvo i jednu godinu smjer Stare tehnike grafike. Godine 1994. u Ljubljani upisuje Visoko šolo za risanje in slikanje i završetkom, nakon četiri godine stječe stručni naziv diplomirana slikarica. Do 2003. godine živi i radi (Narodna galerija i Šentjakobsko gledališče) u Ljubljani. Godine 2003. vraća se u Pulu i radi u Istarskome narodnome kazalištu kao scenografkinja te u osnovnim školama Vodnjan, Fažana, Vidikovac, Savičenta, kao zamjena za profesora likovne kulture.

Na Sveučilištu Jurja Dobrile, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti počinje raditi 2008. godine kao predavačica kolegija Metodika likovne kulture, Izvannastavne likovne aktivnosti, Dramsko i scensko stvaralaštvo, Likovna kultura, Oblik i boja i Lutkarstvo i scenska kultura. Do sada je imala 11 samostalnih izložbi, 25 skupnih izložbi i izradila je 36 scenografija. Na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, 2011. godine upisuje 5. godinu studija Likovne pedagogije i završetkom stječe akademski naziv magistre likovne pedagogije.