Jasna Verk, Mirza Salihović: Maketarstvo uporabnih predmeta

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 17:00 - 18:30

Organizator:
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Detalji:

Cilj je ove radionice poticanje djece na kreativnost, stvaralaštvo, logičko razmišljanje, a kod djece se razvijaju pažnja, koncentracija te fina motorika i socijalizacijske vještine. Učenici će izrađivati kućice za ptice i razne uporabne predmete od drveta.

Biografija:

Jasna Verk rođena je u Puli. Diplomirala je na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula. Voditeljica je Centra za tehničke aktivnosti Veruda. Priprema i organizira održavanje radionica iz raznih područja tehnička kulture i informatike za učenika i odrasle osobe.
 

Mirza Salihović, rođen 1978. u Tuzli, Bosna i Hercegovina, na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao na odsjeku Tehnički odgoj i informatiku. Zaposlen u OŠ Veli Vrh Pula i Jure Filipovića Barbanu. Vanjski je suradnik Zajednice iz područja maketarstva i modelarstva za učenike osnovnih škola u CTA-u Veruda Pula.