Festival znanosti - Ogulin

Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić, Josipa bana Jelacica 1, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Zdravlje u bojama,
Alemka Lovnički, Gloria Domitrović, Renata Hasan
11.5.2021. predavanje i radionica učenici Osnovne škole Ivane Brlić - Mažuranić
Mala školska konferencija o velikim ciljevima UN-a,
Anita Belančić i Mirjana Lesić
12.5.2021. prezentacija učenici Osnovne škole Ivane Brlić - Mažuranić
Kako razgovarati s računalom,
Anita Belančić i Mirjana Lesić
13.5.2021. prezentacija učenici Osnovne škole Ivane Brlić - Mažuranić
Kako misliš „Bez vode nema života“?, Mirjana Lesić, Anita Belančić, Adriana Vukelja 2.5.2022. prezentacija viši razredi osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Dar života uz obvezno cijepljenje, Amalija Misir-Čujko 2.5.2022. prezentacija viši razredi osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Život u nama, Anita Belančić, Mirjana Lesić 2.5.2022. prezentacija viši razredi osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Srednja škola Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Život i novac, voditelj: Branko Rumenović 6.5.2022. predavanje i radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Bajkovita sunčana radionica 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Bajkovito zvjezdano nebo - Dvorište Frankopanskog Kaštela,
DND Ogulin, Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
14.5.2021. Promatranje noćnog neba / Pripovjedanje predškolski uzrast, niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Formula za bajku,
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
15.5.2021. radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Formula za bajku,
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
15.5.2021. radionica opća populacija
Nastanak života u bajkama, voditeljica: Žana Kirasić 4.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Dječji vrtić Bistrac, Sv. Petar 41 D, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
O životu buba i ostalih malih napasti, voditelji: Marina Jurašić, Valentina Blašković 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Programiranjem kroz život, voditeljica: Valentina Blašković 5.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Život u hologramu, voditeljice: Valentina Blašković, Marina Jurašić 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Društvo naša djeca Ogulin, Alojzija Stepinca 2, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sputnik, voditeljica: Ivona Rendulić 5.5.2022. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, Bernardina Frankopana 7, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
I bi svjetlo,
voditeljica Anita Brozović Šolaić
10.5.2021. Radionica, kviz 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Zdrav život – važnost vježbe i zdrave prehrane, voditeljica: Doroteja Palijan 3.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Prva osnovna škola, Bolnička 11, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Strip,
Dejana Ogrizović, Nikolina Salopek Mihalić, Tea Salopek Belina
14.5.2021. predavanje i radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Maleni, a opet veliki, voditeljica: Željka Magdić 2.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Što dolazi iz srca dolazi do srca, voditeljica: Matea Grabovac 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Područna škola Bernarda M. Luketicha, Gornje Zagorje 13, Gornje Zagorje
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Online život u Minecraftu, voditelji: Gordana Bertović, Valentina Blašković 4.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole