Što dolazi iz srca dolazi do srca, voditeljica: Matea Grabovac

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 9:00 - 9:30

Organizator:
Prva osnovna škola, Bolnička 11, Ogulin

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
POŠ

Detalji:

Učenici će se u kratkom uvodnom predavanju u trajanju od deset minuta upoznati s ulogom srca, glavnim obilježjima i njegovom građom. Nakon kratkog uvodnog dijela učenici će rješavati radni listić u kojem će se provjeravati naučeno u uvodnom dijelu radionice. Učenici će u svojim radnim listovima morati označiti i obojati dijelove srca. Nakon toga će dobiti potreban pribor i detaljne upute koje će mi poslužiti za izradu vlastitog modela srca.

Biografija:

Matea Grabovac, rođena 1995. godine u Sisku. Završila osnovnu i srednju školu u Novskoj. Daljnje obrazovanje nastavila u Osijeku na preddiplomskom studiju kemije. Diplomski studij upisala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu te isti završila u rujnu 2021. godine. Od rujna 2021. godine zaposlena kao nastavnica kemije u Prvoj osnovnoj školi u Ogulinu.