Festival znanosti - Valpovo

OŠ Matije Petra Katančića, Ul. Ive Lole Ribara 3, 31550 Valpovo
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanost u kulturi – kultura u znanosti,
autori: Krunoslav Hornung, Marinko Stojkov
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. predavanje viši razredi osnovne škole