Festival znanosti - Varaždin

SNIMKE

Napomena:
Snimke predavanja i prezentacija biti će postavljene najkasnije do 1. svibnja.
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Pčele spasi da se život ne Zemlji ne ugasi, Saša Zavrtnik i Jelena Loborec SNIMKA - Predavanje predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole
Rendgenska emisijska spektroskopija; alat za istraživanje novih Li-S baterija, voditelj: Marko Petrić SNIMKA - Prezentacija 2., 3. i 4. razred srednje škole
Važnost mineralnih sirovina za život i opstanak ljudske civilizacije, voditelj: Jasmin Jug SNIMKA - Prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole
Voda – ogledalo štetnih tvari u okolišu, Ivana Grčić, Jelena Loborec, Lucija Plantak i Lucija Radetić SNIMKA - Prezentacija predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama
Život u virtualnom svijetu, Violeta Vidaček Hainš, Suzana Keglević Kozjak, Jerry J. Antolos i volonteri Centra za volontiranje i humanitarni rad FOI SNIMKA - Radionica, izložba predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Srednja škola Ivanec
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Život i znanstveni rad Lavoslava Ružičke, voditelji: Rosana Ribić, Tomislav Meštrović 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
OŠ BREZNIČKI HUM
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Ima li života u virtualnom svijetu? voditeljice: Valentina Novak, Marija Arapović, Jasminka Potočnjak 3.5.2022. radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Dječji vrtić “Sreća”, Varaždin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Budi heroj i spasi život – kultura pomaganja,
voditeljica: Irena Canjuga, suradnice: Valentina Novak, Anica Kuzmić, Marija Arapović
11.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Baš je HIT biti FIT,
voditeljica: Anica Kuzmić, suradnice: Irena Canjuga, Tina Cikač, Manuela Filipec
11.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Želiš li naučiti spasiti život?, voditeljica: Marija Arapović, suradnice: Valentina Novak, Jasminka Potočnjak 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Pokretom kroz život, voditeljica: Jasminka Potočnjak, suradnice: Valentina Novak, Marija Arapović 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Što računala znaju o dvorcima?
Voditeljica: prof.dr.sc. Violeta Vidaček Hainš, psihologinja i komunikologinja.
Suradnica: Dr.sc. Suzana Keglević Kozjak – suvoditeljica.
Sudjeluju volonteri Centra za volontiranje i humanitarni rad FOI – studentski koordinator Jerry J. Antolos - organizator digitalne izložbe dječjih radova
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. online radionica i digitalna izložba dječjih likovnih radova predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kultura, običaji i svašta nešto,
voditelj: Ivan Malbašić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. radionica predškolska dob i niži razredi osnovne škole
Ja, izumitelj, voditelji: Kristina Detelj, Ivana Fojs i Tena Jagačić 2.5.2022. Radionica 3. razred osnove škole za prvu radionicu, 5. i 6. razred osnovne škole za drugi dio radionice
Zdravi ŽIVOT kroz DA/NE pitalice, voditelj: Ivan Malbašić 4.5.2022. Kviz predškolska dob i niži razredi osnovne škole
Zabava u Laboratoriju, voditelji: Zlatko Stapić i Mislav Matijević 6.5.2022. Radionica predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, Varaždin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Putovanje kapljice vode,
voditeljice: Dragana Dogančić, Anita Ptiček Siročić i Lucija Plantak
14.5.2021. Predavanje s pokusima predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Otpad & Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala (OS-Mi),
voditeljice: Kristina Miklec, Lucija Radetić i Jan Marčec
14.5.2021. prezentacija predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama
Recikliranje automobilskih guma – od odlagališta do igrališta,
voditelji: Marija Tomaš, Paula Benjak i Benjamin Radetić
14.5.2021. Izložba makete uz prezentaciju predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama
Agrokemijske analize tla – ususret uspješnijoj poljoprivredi,
voditelj: Saša Zavrtnik
14.5.2021. demonstracija predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama
Medicinska škola Varaždin, Vinka Međerala 11
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura komunikacije – pravila komuniciranja on-line,
voditeljice: Mirjana Grabar Kruljac, Sonja Veir Labaš
14.5.2021. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Kultura komunikacije – pravila komuniciranja on-line,
voditeljice: Mirjana Grabar Kruljac, Sonja Veir Labaš
14.5.2021. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
*Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Otvaranje Festivala znanosti 2021.,
voditelji: Marin Milković, Anica Hunjet
10.5.2021. ONLINE - otvaranje Festivala znanosti opća populacija
Koja je tvoja manga? Transmedijske značajke manga stripova,
voditeljica: Željka Bagarić
10.5.2021. ONLINE PREDAVANJE I RADIONICA 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Kultura ponašanja u EU,
voditeljice: Irena Zavrl, Anica Hunjet
10.5.2021. ONLINE RADIONICA 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kulturno ponašanje u svrhu razvoja zdravstvenog i medicinskog turizma u Hrvatskoj,
voditeljice: Edita Vučaj, Anton Vučaj, Anica Hunjet
10.5.2021. ONLINE RADIONICA 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Spektakl (ne)kulture u hrvatskim online medijima,
voditeljica: Lidija Dujić
10.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kultura u dentalnom turizmu – prikaz kroz etiku i sigurnost,
voditeljice: Lea Kuštelega, Anica Hunjet
10.5.2021. ONLINE PREDAVANJE studenti
Kopriva – povratak u kulturu prehrane,
voditeljica: Marija Mraz; suradnice: Marina Jug, Tajana Premec, Borka Majdak, Karmen Jaković
10.5.2021. ONLINE PREDAVANJE predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, djeca s posebnim potrebama
Kultura življenja bez automobila,
voditelji: Ivan Cvitković, Ante Klečina
11.5.2021. ONLINE PREZENTACIJA, PREDAVANJE opća populacija
„Hobotnica sa stavom“,
voditeljica: Sanja Paić
11.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kako su omladinski mediji alternativnu kulturu učinili mainstreamom,
voditelj: Željko Krušelj
11.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Politička komunikacija i kultura,
voditelj: Petar Kurečić
11.5.2021. ONLINE PREZENTACIJA 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Diplomacija u teoriji i praksi,
voditeljica: Vesna Haluga
12.5.2021. ONLINE PREDAVANJE studenti, opća populacija
Kulturni izazovi u međunarodnom pregovaranju,
voditelji: Dijana Vuković, Marin Milković, Anica Hunjet
12.5.2021. ONLINE RADIONICA 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kultura sigurnosti - bez nasilja u školama,
voditeljica: Marijana Neuberg, suradnice: Tina Cikač, Mateja Križaj
12.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija
Razumijevanje različitosti kultura i utjecaja duhovnosti na rast međunarodnog poslovanja,
voditelj: Ante Rončević
12.5.2021. ONLINE PREDAVANJE opća populacija
Promjena kulture življenja u urbanim sredinama,
voditelj: Krešimir Buntak, sudionici: Maja Mutavdžija
12.5.2021. ONLINE PREZENTACIJA, PREDAVANJE opća populacija
Kulturološke razlike kod primjene biljnih preparata,
voditeljice: Rosana Ribić, Marija Korpar, Valentina Vincek
12.5.2021. ONLINE PREDAVANJE studenti, opća populacija
Mediji u Koprivnici tijekom 20. stoljeća,
voditeljica: Magdalena Najbar Agičić, sudionici: Željko Krušelj, Marko Gregur
12.5.2021. ONLINE PREDAVANJE opća populacija
I ja mogu biti novinar (građansko novinarstvo i građanska znanost),
voditelj: Krešimir Lacković
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kulturom kvalitete do konkurentnosti,
voditelji: Krešimir Buntak, Vesna Sesar
13.5.2021. ONLINE PREZENTACIJA, PREDAVANJE opća populacija
O poslovnoj kulturi s aspekta integrativne antropologije,
voditelj: Ante Rončević
13.5.2021. ONLINE PREZENTACIJA, PREDAVANJE opća populacija
Kulturološki trendovi i baština – hrana i prehrana,
voditeljica: Natalija Uršulin-Trstenjak
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 2., 3. i 4. razred srednje škole
Izabrati tradicionalno ili moderno – to je pitanje,
voditelj: Davor Hostić
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 2., 3. i 4. razred srednje škole
Izazovi trenda – tanjur pravilne prehrane,
voditelj: Dean Šalamon
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Blitva – biljna kultura na koju ne treba zaboraviti,
voditelj: Josip Haramija
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija
Kultura informacijske sigurnosti u funkciji zaštite podataka,
voditelj: Petar Mišević, suradnici: Ivan Šabić, Dominik Mišević, Matija Kikelj
13.5.2021. ONLINE RADIONICA 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Transformacija kulturnog turizma u post Covid uvjetima,
voditelji: Marina Gregorić, Ante Rončević
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE opća populacija
Kako je radio učinio svijet malim?,
voditelj: Goran Vojković
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Kultura sigurnosti hrane – Činjenice o sigurnosti hrane – jeste li znali?,
voditeljica: Nina Puhač - Bogadi
14.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija
Kemijska kultura – ponašanje u laboratoriju,
voditelji: Nikola Sakač, Bojan Šarkanj, Mateo Mušlek
14.5.2021. ONLINE PREDAVANJE I RADIONICA 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija
Prijenos kulture fekalnom transplantacijom,
voditelji: Bojan Šarkanj, Rebeka Oreški, Iva Horvat, Andrea Jozinović
14.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 2., 3. i 4. razred srednje škole
Mikrobne kulture u hrani,
voditelj: Nikola Posavec, Josipa Golenja
14.5.2021. ONLINE PREDAVANJE 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija
Znanstvena kultura,
voditeljica: Dunja Šamec
14.5.2021. ONLINE PREDAVANJE I RADIONICA 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Nobelove nagrade kao kulturno nasljeđe Hrvatske,
voditeljice: Rosana Ribić, Ivana Herak, Željka Kanižaj
14.5.2021. ONLINE PREDAVANJE viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti
Kultura tjelesnih aktivnosti,
voditeljica: Jasminka Potočnjak, suradnica: Rosana Ribić
14.5.2021. ONLINE RADIONICA 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Digitalna kultura u kulturi znanosti,
voditeljica: Ljerka Luić
14.5.2021. ONLINE RADIONICA 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Digitalna kultura: kultura susreta ili kultura podjela?,
voditeljica: Ljerka Luić
14.5.2021. ONLINE TRIBINA opća populacija
Kultura odijevanja kao način komunikacije,
voditeljica: Anica Hunjet, suradnica: Doroteja Mandarić
15.5.2021. ONLINE RADIONICA 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Dvorci kontinentalne Hrvatske – valorizacija i donošenje smjernica za obnovu i prenamjenu,
voditeljice: Viki Jakaša Borić, Anica Hunjet
15.5.2021. ONLINE PREDAVANJE opća populacija
Zatvaranje Festivala znanosti 2021.,
voditelji: Marin Milković, Anica Hunjet
15.5.2021. ONLINE - zatvaranje Festivala znanosti 2021. opća populacija
Tehnološki park Varaždin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Život u nulama i jedinicama, voditeljice: Kristina Milaj, Ljerka Luić, Tea Stepan, Neva Babić 6.5.2022., 7.5.2022. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Život u virtualnoj stvarnosti, voditeljice: Tea Stepan, Ljerka Luić, Kristina Milaj, Neva Babić 6.5.2022., 7.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Digitalni život i digitalni tragovi vs. Biološki život čovjeka i njegovi tragovi, voditeljice: Ljerka Luić, Neva Babić, Tea Stepan, Kristina Milaj 6.5.2022., 7.5.2022. panel - diskusija 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Napomena:
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Proširena stvarnost kao platforma za 3D digitalnu umjetnost,
voditelj: Andrija Bernik, suradnici: Martina Stipan, Dejan Kober
10.5.2021. izložba opća populacija
Kultura igranja nekad i sad,
voditeljica: Marijana Neuberg, suradnice: Melita Sajko, Ivana Herak, Jasminka Latin
11.5.2021. ONLINE RADIONICA predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Biljne kulture kao sirovina prirodne kozmetike,
voditeljice: Valentina Jelušić, Martina Jaković, Valerija Kukec, Jelena Srnojević, Andreja Jozinović, Iva Horvat
12.5.2021. predavanje i radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija
Kako kulturno piti pivo?,
voditelj: Bojan Šarkanj, Petar Ravlić, Antonio Vuk, Arnela Seleš, Lana Pavličević i Karla Križaj
12.5.2021. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija
Smoothie bowl: novi kulturološki trend u nutricionizmu i kulinarstvu,
voditeljice: Natalija Uršulin-Trstenjak, Ana Kos, Tamara Mađer
12.5.2021. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kultura ispijanja vina,
voditelji: David Štampar (Vinarija Štampar), Ivana Dodlek Šarkanj, Bojan Šarkanj, sudionici: Anto Mijatović, Dora Borščak, Marinela Vrban
12.5.2021. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija
Samopregled dojke- kultura prevencije,
voditeljica: Ivana Herak, Marijana Neuberg, Željka Kanižaj, Valentina Novak
12.5.2021. radionica studenti, opća populacija
Čudesan život medicinski značajnih gljiva,
voditelj: Tomislav Meštrović, suradnice: Tina Cikač, Valentina Novak
13.5.2021. radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Živi svijet u jabučnom octu,
voditelj: Tomislav Meštrović, suradnice: Tina Cikač, Valentina Novak
13.5.2021. radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Vještina oživljavanja ljudi - kultura i znanje u 21. stoljeću,
voditelj: Nikola Bradić, suradnici: Irena Canjuga, Marijana Neuberg, Zoran Žeželj
14.5.2021. radionica osnovna škola, srednja škola
Otvaranje Festivala znanosti 2022., voditelji: Marin Milković, Anica Hunjet 2.5.2022. predavanje opća populacija
Internacionalizacija i mobilnost, voditelji: Marin Milković, Anica Hunjet 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Život s krivotvorinama, voditelj: Petar Miljković 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Djeca spašavaju život, voditelji: Zoran Žeželj, Mateja Križaj, Nikola Bradić 3.5.2022. radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Prehrana i život, voditeljice: Željka Kanižaj, Natalija Uršulin-Trstenjak, Valentina Vincek 3.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Čudesan život u jabučnom octu, voditelji: Tomislav Meštrović, Rosana Ribić, Tina Cikač 3.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Život u tišini - komunicirajmo rukama, voditelji: Mateja Križaj, Marijana Neuberg, Tina Cikač, Zoran Žeželj 3.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Život je lijep!, voditeljice: Mirjana Grabar-Kruljac, Sonja Veir Labaš 3.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Život bez enzima?, voditelji: Rosana Ribić, Valentina Vincek, Ivo Dumić-Čule 3.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Geoinformacijski sustavi u predviđanju dinamike širenja zaraze, voditelji: Danko Markovinović, Sanja Šamanović, Vlado Cetl 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kap koja život znači / Gradsko društvo Crvenog križa u Varaždinu, voditeljice: Marijana Neuberg, Valentina Vincek 4.5.2022. predavanje i akcija dobrovoljnog darivanja krvi studenti, opća populacija
Trema kod javnog izlaganja - prepreka života, voditeljice: Ana Globočnik Žunac, Lea Labaš 4.5.2022. radionica studenti
Moj život u 15-minutnom gradu, voditelji: Predrag Brlek, Nikola Biškup, Bruno Cesarec, Karlo Vupora 5.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Logistika - sustav održavanja života, voditelji: Predrag Brlek, Bruno Cesarec, Nikola Biškup, Karlo Vupora 5.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Oživi me - radionica osnovnog održavanja života uz primjenu AVD-a, voditelji: Nikola Bradić, Zoran Žeželj, Mateja Križaj 5.5.2022. radionica opća populacija
Početak života - rođenje djeteta, voditelji: Ivana Živoder, Erika Spirić, Danijel Bursać, Mateja Križaj 5.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
1200 SIGURNIH ANDRIJINIH SKOKOVA DO ZOO VRTA, voditelji: Sanja Paić, HŽ Infrastruktura, Street Art Team, Krešimir Golubić 5.5.2022. predavanje, radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Da život imaju, u izobilju da ga imaju, voditelj: Ante Rončević 5.5.2022. predavanje studenti
Život na kraju života, voditelji: Marijana Neuberg, Melita Sajko, Ivana Herak, Ivo Dumić-Čule 5.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Utjecaj lokalnih portala na svakodnevni život, voditelj: Dejan Pernjak 5.5.2022. predavanje studenti
Utjecaj intrapersonalne komunikacije na emocije u životu pojedinca, voditeljica: Monika Blažon, suradnice: Paula Halić, Nikolina Topolko 5.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i opća populacija
Pregled koji život znači, voditeljice: Ivana Herak, Marijana Neuberg, Valentina Vincek 5.5.2022. radionica opća populacija
Utjecaj društvenih mreža na komunikaciju mladih, voditeljica: Tatjana Marušić 5.5.2022. predavanje opća populacija
Važnost znanja u moderno doba / Anica Hunjet, Dijana Vuković, Vesna Sesar 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Životni ciklus trgovačkog društva – od osnivanja do prestanka postojanja, voditelji: Branimir Škurla, Dominik Mišević 5.5.2022. predavanje opća populacija
Zaštita privatnog života u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka, voditelji: Petar Mišević, Ivan Šabić, Matija Kikelj, Dominik Mišević 5.5.2022. predavanje opća populacija
Jezik i emocije: osjećaš li se kao alien u vlastitom dvorištu?, voditeljice: Ivana Grabar, Marijana Kolednjak 5.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Postupak zaštite poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na razini EU – tradicija i život u novom okruženju, voditelj: Dragutin Vincek 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
„Moj tanjur- put ka zdravijem životu“, voditelj: Davor Hostić 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
„Tajni život biljaka – mali (mikro)saveznici koji biljci pomažu da (pre)živi klimatske promjene“, voditeljice: Ines Sviličić Petrić, Helena Senko, Anastazija Huđ 6.5.2022. radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Biologija-znanost o životu, voditelji: Martina Vidović, Marko Šafran 6.5.2022. radionica opća populacija
Funkcionalna hrana – hrana za zdraviji i sretniji život, voditelji: Dunja Šamec, Josipa Golenja, Lana Thavenet, Valentina Jelušić, Martina Jaković, Ivana Rožman 6.5.2022. radionica opća populacija
In Vino Veritas et Vita, voditelji: Ivana Dodlek Šarkanj, Bojan Šarkanj, Lucija Jedvajić, Lucija Pintarić, Dora Borščak, Marinela Vrban 6.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kad ti život da limun, voditelji: Ivana Dodlek Šarkanj, Josipa Golenja, Ines Mezga, Dina Tandarić 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Kako udahnuti život u pivo, voditelji: Bojan Šarkanj, Marija Kovač, Luka Antoljak, Lucija Martinović 6.5.2022. radionica opća populacija
Kontrolom nutritivnog statusa u dulji život, voditeljice: Natalija Uršulin-Trstenjak, Ivana Barukčić, Petra Mujkić 6.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kvaliteta života oboljelih od dijabetesa vođena udrugom DIA-MELL, voditeljice: Natalija Uršulin-Trstenjak, Dragica Lukić 6.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Printanje žive hrane: Znanstvena fantastika ili znanost?, voditelj: Predrag Putnik 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Život sendviča od stola do polja, voditelji: Bojan Šarkanj, Karla Križaj, Antonija Pošta, Nikola Kelc, Tea Filipović, Ema Artić, Franciska Perhaj 6.5.2022. radionica opća populacija
Život žena u muškom svijetu, voditeljice: Martina Šantalab, Marina Kos Weissbarth, Neva Babić 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Mikro život u morima – kako čovjek svojim neodgovorinim ponašanjem utječe ovaj svijet, voditeljice: Ines Sviličić Petrić, Ana Ramljak 6.5.2022. predavanje viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Izrada komunikacijskih planova i strategija, voditeljica: Petra Kuhar 6.5.2022. radionica studenti
Život u izrekama, voditeljica: Tanja Baksa 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Ključne kompetencije za život i posao, voditeljice: Lea Kuštelega, Anica Hunjet 7.5.2022. predavanje opća populacija
Zatvaranje Festivala znanosti 2022., voditelji: Marin Milković, Anica Hunjet 7.5.2022. predavanje opća populacija