Festival znanosti - Pula

Dječji vrtić Mali svijet PO Zvončići, Osječka 7, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Azra Glavić, Daniela Buršić: Ljudsko tijelo kao složeni-živi mehanizam 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Izvor, Kamenjak 6, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Novicki, Laura; Posavec, Snježana; Vukojević, Silvana; Brajković, Irena:
Kultura zdravlja
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Pujac, Suzana; Mecanović, Sandra; Čagalj Huber, Sanja:
Igrom do znanosti
12.5.2021., 13.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Suzana Pujac, Rajana Čipčić, Sandra Mecanović, Sanja Čagalj Huber: Jaje - početak života 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Medulin, Munida 3, Medulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Verbanac, Severka; Pliško Seferagić, Lorena:
Znanost o drvu kroz Montessori pedagogiju
11.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Verbanac, Severka; Pliško Seferagić, Lorena:
Drvo je život - sklop aktivnosti
12.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Verbanac, Severka; Pliško Seferagić, Lorena:
THREE HUNT - Arheološki park Vižula
13.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Verbanac, Severka; Pliško Seferagić, Lorena:
Drvo je život - izrada recikliranog papira
14.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Gržinić, Jasmina; Kostić-Bobanović, Moira:
Zadovoljstvo turista komunikacijskim kompetencijama turističkih vodiča
10.5.2021. predavanje
Ružić, Erik:
Kultura, komunikacija i marketing
12.5.2021. predavanje
Robert Zenzerović, Adriana Galant: Biografija jednog poduzetnika 4.5.2022. predavanje
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Otvaranje i predstavljanje Festivala znanosti u Puli 10.5.2021. Otvaranje Festivala znanosti
Horvatić, Davor:
Od fizike ranog svemira do crnih rupa - nevjerojatni uspjesi naše civilizacije
10.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Danijela Poljuha:
Kulturna i nekulturna znanost
14.5.2021. predavanje
Otvaranje i predstavljanje Festivala znanosti u Puli 2.5.2022. Otvorenje
Antonio Šiber: Pelud: skriveni život cvijeća 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Anton Perkov: Beskonačnosti oko nas - gdje smo zapeli u potrazi za istinom 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Bernobić, Elda:
Papir
10.5.2021., 11.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Kaltak, Vernesa:
Nikola Tesla- otac suvremene tehnologije
13.5.2021. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Vernesa Kaltak: Učestalost pojavnosti krvnih grupa u RH 5.5.2022. predavanje
Osnovna škola - Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula ‒ Pola, Santoriova 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Biasiol Babić, Rosanna; Rajh, Petra:
Accendi la tua lampadina! Upalila ti se žarulja!
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. izložba 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Rosanna Biasiol Babić, Petra Rajh: La vita- Život 4.5.2022. predavanje
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Popčević, Ivan; Andrašević, Aneta; Macuka, Igor:
Veze kulture i znanosti kroz povijest
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Opatić; Kristina:
Otto Eduard Neugebauer
12.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kristina Opatić: Kvadratna funkcija u svakodnevnom životu 2.5.2022. predavanje
Kristina Opatić: Detalji iz života poznatih matematičara 4.5.2022. predavanje
Aneta Andrašević, Ivan Popčević, Igor Macuka: Život na Marsu (kolonizacija) 4.5.2022. predavanje
Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Fegeš, Mateja:
Kultura prehrane i energetski balans
10.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Ćosić, Dunja:
Kemijska kultura
11.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Koić, Ivana:
Hranjive maske
12.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Pujić, Iva:
Kiflice bake Eve
12.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Gruić, Mirna; Koljić, Semir:
Antivakcinalni pokret kao subkultura
13.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Pujić, Iva; Fegeš, Mateja:
Suptilni ples u laboratoriju
13.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Vincetić, Anamarija; Božić, Vedrana:
Klikerski planeti
14.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Mirna Gruić: Tajni život mikroorganizama u namirnicama 2.5.2022. radionica
Tanja Radanović: Životna otkrića znanstvenika 19. i 20. stoljeća 2.5.2022. radionica
Ivana Koić: Priroda života 3.5.2022. radionica
Mateja Fegeš: Antropometrijski pokazatelji za dnevne energetske potrebe 3.5.2022. radionica
Ana Okmaca: Život u različitim dijelovima svijeta 4.5.2022. radionica
Mateja Fegeš: UV spektrofotometrija različitih uzoraka krema za sunčanje 4.5.2022., 5.5.2022. radionica
Ines Pletikos: Novi život, zajednička svojstva 4.5.2022. radionica
Ines Pletikos: Molekula života 5.5.2022. radionica
Iva Pujić: Životno pletenje 5.5.2022. radionica
Ines Pletikos: Thomas Edison – zvuk 5.5.2022. radionica
Irena Pastrovicchio: Koliko imam godina 6.5.2022. radionica
Iva Pujić: Vrijeme je za slatko 6.5.2022. radionica
Ines Brkić: Hrana dugovječnosti 6.5.2022. radionica
Mateja Lukac i Ines Brkić: Eliksir života 6.5.2022. radionica
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Kandlerova ulica 48, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kondić Dabo Željka; Mirković Helena, Kiss Irena, Gotesman Žuža:
Plešem, pišem, oblikujem
14.5.2021. radionica
Željka Kondić Dabo, Helena Mirković, Irena Kiss, Žuža Gotesman, Ingrid Racan: Pogled iza stakla 5.5.2022. predavanje
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Perhat, Đenifer:
Matematika u fokusu
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. izložba 2., 3. i 4. razred srednje škole
Šugar, Filip; Milovan Robert:
Od dizajna do proizvoda
10.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Bradač, Bojan:
Fotogrametrijsko snimanje i izrada 3D modela lokaliteta Zlatna vrata
11.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Tatarević, Verdan:
Geoinformacijski sustav kulturnih dobara
13.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Maretić, Mauro; Krelja, Tino:
Metalni nakit
13.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Krelja, Tino:
Kultura rasvjete
13.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Milovan, Robert; Šugar, Filip:
Podizanje svijesti korištenja energije sunčevog zračenja u sustavima grijanja i pripreme potrošne tople vode
14.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Lenić, Kristina:
Judita u brojkama
14.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Život u slikama, voditeljica: Gordana Mofardin 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Filip Šugar, Robert Šverko: Izrada bioprintanih organa – budućnost spašavanja života 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Mauro Maretić, Tino Krelja: Tehnologija u funkciji poboljšanja kvalitete života - Materijali za izradu ortodontskih žica 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Tino Krelja, Mauro Maretić: Tehničke karakteristike za kvalitetniji život 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Bojan Bradać: Aerofotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto snimaka pomoću bespilotnog zrakoplova 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kristina Lenić, Đenifer Perhat: Život znamenitih matematičara – jednadžba bez rješenja 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Vedran Tatarević, Bojan Bradač: Izrada digitalnog elevacijskog modela naseljenih površina 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kristina Lenić: Život u stihovima 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Robert Milovan, Filip Šugar: Odabir sustava grijanja u obiteljskoj kući - preduvjeti za kvalitetan život 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Robert Šverko, Robert Milovan: Sunce – izvor života i energije 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Vedran Tatarević: Geoinformacijski sustav kao alat za praćenje širenja epidemija 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kristina Lenić, Larisa Poljak: Stranica za stranicom, život za životom 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kovačić, Ines; Pustijanac, Emina; Žižović, Breza; Antunović-Piton, Branka:
Imamo li kulturu o znanosti?
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021. radionica
Žufić, Janko:
Radionica izrade stripa pomoću web 2.0 alata
11.5.2021., 11.5.2021. radionica
Gortan-Carlin, Ivana Paula; Radić, Branko:
Glazba u znanosti
11.5.2021., 11.5.2021. predavanje
Lazarić, Lorena; Močinić, Snježana:
I miei amici alberi / Drveće, moji prijatelji
12.5.2021. radionica
Rotar, Aleksandra:
Umjetnost je generator razvoja kulture znanosti
12.5.2021. predavanje
Ines Kovačić, Ana Babić: Život i životni uvjeti zavičajnih vrsta 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. predavanje
Ivana Paula Gortan-Carlin, Lorena Lazarić, Branko Radić: Život skladatelja slušajući glazbeno djelo 3.5.2022., 6.5.2022. predavanje
Janko Žufić: Život je… Strip 4.5.2022., 4.5.2022., 4.5.2022., 4.5.2022. radionica
Aleksandra Rotar: Život ornamenta 4.5.2022. predavanje opća populacija
Janko Žufić: Život je … Strip 5.5.2022., 5.5.2022., 5.5.2022., 5.5.2022. radionica
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Verk, Jasna; Turić, Mario:
Znanost je promijenila svijet
10.5.2021. radionica predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Verk, Jasna; Peršić, Richard:
Digitalna i drone fotografija
12.5.2021. radionica predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Verk, Jasna; Marčeta, Davor:
Robotika i elektronika
13.5.2021. radionica predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Jasna Verk, Davor Marčeta: Život u eko gradu 4.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Jasna Verk, Igor Macuka: Znanost je promijenila život 6.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Astronomsko društvo „Istra“ Pula, Park Monte Zaro, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Šegon, Damir; Pekica, Andi:
Multimedijalna izložba radova
14.5.2021. radionica
Katarina Šprem: Ekstrasolarni planeti i mogućnosti života na njima 6.5.2022. predavanje
Osnovna škola Stoja, Brijunska ulica 5, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Draguzet, Amadea:
Znanstvene igre
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Draguzet, Amadea:
Znanstvene igre
14.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Zvončići, Banovčeva 29, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Glavić, Azra; Celija, Lara; Buršić, Daniela:
Želim znati zašto ...
11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sveučilištna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Herkulov prolaz 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Bruno Dobrić, Sven Maričić:
Valorizacija baštine uz pomoć novih tehnologija
10.5.2021. radionica studenti i učenici srednjih škola
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Martinović, Blaženka; Tamaro, Sandra; Fonović Cvijanović,Teodora; Vitković Marčeta, Vanessa; Milotić Bančić, Samanta:
Jezična kultura
12.5.2021. predavanje
Šamo, Renata:
Nomen est omen: From Hurricane Names to Gender Issues
13.5.2021. predavanje
Robert Blagoni: Suživot jezika i zakona 4.5.2022. predavanje
Marija Mogorović Crljenko i Danijela Doblanović Šuran: Krug života. Životni ciklusi ranonovovjekovnih ljudi. 5.5.2022. predavanje
Renata Šamo, Katja Dobrić Basaneže, Nikolina Jurišić: An Amazing Life: Elisabeth II and American Presidents 5.5.2022. predavanje
Katarina Šprem: (Svakodnevni) Život (u prapovijesti i antici) 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. radionica
Katarina Šprem: Pogled na Život i smrt prapovijesnih ljudi 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. predavanje
Blaženka Martinović, Sandra Tamaro, Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta, Ivana Lalli Paćelat, Samanta Milotić Bančić: Život u jeziku i jezik u životu 6.5.2022. predavanje
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, I. Matetića Ronjgova 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vukić; Tijana:
Masovni mediji studentskim očima: Zbornik radova studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Kultura i turizam
14.5.2021. Predstavljanje
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, Radićeva 19, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Stjepanović, Suzana:
Art workshop
14.5.2021. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Istarsko veleučilište – Universita' Istriana di scienze applicate, Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
3D print radionica na temu Kulturne baštine,
Josipa Bilić, Vedrana Špada, Gordana Mofardin, Filip Šugar
11.5.2021., 11.5.2021. radionica osnovna škola, srednja škola
Radionica na temu Kultura okoliša,
Josipa Bilić, Vedrana Špada
12.5.2021. radionica učenici osnovne škole
STEM bonton i Kultura u praktikumu,
Vedrana Špada, Josipa Bilić, Manuel Širola
13.5.2021., 14.5.2021. radionica srednja škola, studenti
Vedrana Špada, Josipa Bilić, Ivan Pentek: Život u suvremenom laboratoriju 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022. predavanje
Dječji vrtić Mali svijet, PO Ribice, Uskočka 20, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sonja Živolić, Kristina Josipović: Kako nastaje život 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Monte Zaro, Park Monte Zaro 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Alma Šverko, Vedrana Sanković: Kako nastaje život 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Veruda, Banovčeva 29, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vera Radulović, Iren Budija, Marija Korenić, Stella Bissi, Amira Kurtović, Gordana Kargov, Suzana Begonja, Vedran Ujčić, Irena Brajković: Život na zemlji 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Osnovna škola Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Branka Sironić, Ana Okmaca Pilepić: Beside i užance – život u Istri 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Zagrebačka 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Moira Buršić, Neven Iveša, Ines Kovačić, Dijana Majstorović, Paolo Paliaga, Emina Pustijanac, Ante Žunec, Martina Gelli: Život od mikro do makro 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022. radionica
Medicinska škola Pula, Ul. Rižanske skupštine 2, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Snježana Svitlić-Budisavljević, Monika Buršić: I ti možeš spasiti život 4.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sanja Benazić-Kliba, Sanja Sobol: Povratak u život 4.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Ljiljana Rotar: Kako živjeti s adolescentom? 4.5.2022. predavanje
Anja Dević, Kristina Antolović
Život – rođenje i 1. godina života
6.5.2022. predavanje srednja škola, studenti
Medicinska škola Pula, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Benazić-Kliba, Sanja; Sobol, Sanja:
Kultura prostora
14.5.2021. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Dević, Anja:
Kultura odijevanja
14.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Rocek Čerina, Gordana:
Bakterijske kulture i mikroskopiranje bakterija
14.5.2021. izložba 2., 3. i 4. razred srednje škole
Svitlić-Budisavljević, Snježana:
Budi kulturan, ne okreći leđa i spasi život
14.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole