Festival znanosti - Pula

Dječji vrtić Mali svijet PO Zvončići, Osječka 7, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Azra Glavić, Daniela Buršić: Ljudsko tijelo kao složeni-živi mehanizam 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Izvor, Kamenjak 6, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Suzana Pujac, Rajana Čipčić, Sandra Mecanović, Sanja Čagalj Huber: Jaje - početak života 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Robert Zenzerović, Adriana Galant: Biografija jednog poduzetnika 4.5.2022. predavanje
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Otvaranje i predstavljanje Festivala znanosti u Puli 2.5.2022. Otvorenje
Antonio Šiber: Pelud: skriveni život cvijeća 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Anton Perkov: Beskonačnosti oko nas - gdje smo zapeli u potrazi za istinom 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vernesa Kaltak: Učestalost pojavnosti krvnih grupa u RH 5.5.2022. predavanje
Osnovna škola - Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula ‒ Pola, Santoriova 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Rosanna Biasiol Babić, Petra Rajh: La vita- Život 4.5.2022. predavanje
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kristina Opatić: Kvadratna funkcija u svakodnevnom životu 2.5.2022. predavanje
Kristina Opatić: Detalji iz života poznatih matematičara 4.5.2022. predavanje
Aneta Andrašević, Ivan Popčević, Igor Macuka: Život na Marsu (kolonizacija) 4.5.2022. predavanje
Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Mirna Gruić: Tajni život mikroorganizama u namirnicama 2.5.2022. radionica
Tanja Radanović: Životna otkrića znanstvenika 19. i 20. stoljeća 2.5.2022. radionica
Ivana Koić: Priroda života 3.5.2022. radionica
Mateja Fegeš: Antropometrijski pokazatelji za dnevne energetske potrebe 3.5.2022. radionica
Ana Okmaca: Život u različitim dijelovima svijeta 4.5.2022. radionica
Mateja Fegeš: UV spektrofotometrija različitih uzoraka krema za sunčanje 4.5.2022., 5.5.2022. radionica
Ines Pletikos: Novi život, zajednička svojstva 4.5.2022. radionica
Ines Pletikos: Molekula života 5.5.2022. radionica
Iva Pujić: Životno pletenje 5.5.2022. radionica
Ines Pletikos: Thomas Edison – zvuk 5.5.2022. radionica
Irena Pastrovicchio: Koliko imam godina 6.5.2022. radionica
Iva Pujić: Vrijeme je za slatko 6.5.2022. radionica
Ines Brkić: Hrana dugovječnosti 6.5.2022. radionica
Mateja Lukac i Ines Brkić: Eliksir života 6.5.2022. radionica
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Kandlerova ulica 48, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Željka Kondić Dabo, Helena Mirković, Irena Kiss, Žuža Gotesman, Ingrid Racan: Pogled iza stakla 5.5.2022. predavanje
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Život u slikama, voditeljica: Gordana Mofardin 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. izložba predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Filip Šugar, Robert Šverko: Izrada bioprintanih organa – budućnost spašavanja života 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Mauro Maretić, Tino Krelja: Tehnologija u funkciji poboljšanja kvalitete života - Materijali za izradu ortodontskih žica 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Tino Krelja, Mauro Maretić: Tehničke karakteristike za kvalitetniji život 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Bojan Bradać: Aerofotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto snimaka pomoću bespilotnog zrakoplova 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kristina Lenić, Đenifer Perhat: Život znamenitih matematičara – jednadžba bez rješenja 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Vedran Tatarević, Bojan Bradač: Izrada digitalnog elevacijskog modela naseljenih površina 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kristina Lenić: Život u stihovima 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Robert Milovan, Filip Šugar: Odabir sustava grijanja u obiteljskoj kući - preduvjeti za kvalitetan život 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Robert Šverko, Robert Milovan: Sunce – izvor života i energije 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Vedran Tatarević: Geoinformacijski sustav kao alat za praćenje širenja epidemija 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kristina Lenić, Larisa Poljak: Stranica za stranicom, život za životom 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Ines Kovačić, Ana Babić: Život i životni uvjeti zavičajnih vrsta 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. predavanje
Ivana Paula Gortan-Carlin, Lorena Lazarić, Branko Radić: Život skladatelja slušajući glazbeno djelo 3.5.2022., 6.5.2022. predavanje
Janko Žufić: Život je… Strip 4.5.2022., 4.5.2022., 4.5.2022., 4.5.2022. radionica
Aleksandra Rotar: Život ornamenta 4.5.2022. predavanje opća populacija
Janko Žufić: Život je … Strip 5.5.2022., 5.5.2022., 5.5.2022., 5.5.2022. radionica
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Jasna Verk, Davor Marčeta: Život u eko gradu 4.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Jasna Verk, Igor Macuka: Znanost je promijenila život 6.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Astronomsko društvo „Istra“ Pula, Park Monte Zaro, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Katarina Šprem: Ekstrasolarni planeti i mogućnosti života na njima 6.5.2022. predavanje
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Robert Blagoni: Suživot jezika i zakona 4.5.2022. predavanje
Marija Mogorović Crljenko i Danijela Doblanović Šuran: Krug života. Životni ciklusi ranonovovjekovnih ljudi. 5.5.2022. predavanje
Renata Šamo, Katja Dobrić Basaneže, Nikolina Jurišić: An Amazing Life: Elisabeth II and American Presidents 5.5.2022. predavanje
Katarina Šprem: (Svakodnevni) Život (u prapovijesti i antici) 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. radionica
Katarina Šprem: Pogled na Život i smrt prapovijesnih ljudi 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. predavanje
Blaženka Martinović, Sandra Tamaro, Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta, Ivana Lalli Paćelat, Samanta Milotić Bančić: Život u jeziku i jezik u životu 6.5.2022. predavanje
Istarsko veleučilište – Universita' Istriana di scienze applicate, Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vedrana Špada, Josipa Bilić, Ivan Pentek: Život u suvremenom laboratoriju 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022. predavanje
Dječji vrtić Mali svijet, PO Ribice, Uskočka 20, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sonja Živolić, Kristina Josipović: Kako nastaje život 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Monte Zaro, Park Monte Zaro 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Alma Šverko, Vedrana Sanković: Kako nastaje život 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Veruda, Banovčeva 29, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vera Radulović, Iren Budija, Marija Korenić, Stella Bissi, Amira Kurtović, Gordana Kargov, Suzana Begonja, Vedran Ujčić, Irena Brajković: Život na zemlji 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Osnovna škola Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Branka Sironić, Ana Okmaca Pilepić: Beside i užance – život u Istri 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Zagrebačka 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Moira Buršić, Neven Iveša, Ines Kovačić, Dijana Majstorović, Paolo Paliaga, Emina Pustijanac, Ante Žunec, Martina Gelli: Život od mikro do makro 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022. radionica
Medicinska škola Pula, Ul. Rižanske skupštine 2, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Snježana Svitlić-Budisavljević, Monika Buršić: I ti možeš spasiti život 4.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sanja Benazić-Kliba, Sanja Sobol: Povratak u život 4.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Ljiljana Rotar: Kako živjeti s adolescentom? 4.5.2022. predavanje
Anja Dević, Kristina Antolović
Život – rođenje i 1. godina života
6.5.2022. predavanje srednja škola, studenti