Festival znanosti - Pag

Brodolom kod rta Letavica, Šimuni, otok Pag
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Život amfora na morskom dnu, voditeljica: Irena Radić Rossi 7.5.2022. predavanje, radionica studenti
Stalna izložba Bartula Kašića, Trg kralja Petra Krešimira IV., PAG
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Frazemi u epitafima na groblju Sveti Karin u Pagu, voditelj: Izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić 4.5.2022. predavanje, prezentacija opća populacija